BankNews.ro - The Business Republic

Negritoiu: Lucram la planul de redresare a City Insurance; este nevoie de un audit
Economie | Data Publicarii: 12-05-2016

Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) lucreaza impreuna cu City Insurance la planul de redresare financiara a companiei, dar este nevoie de un audit, a declarat, joi, presedintele ASF, Misu Negritoiu, intr-o conferinta de presa.

"Noi cu City suntem în discuție, ne-am întâlnit să lucrăm pe programul de redresare. Nu avem o dimensiune exactă a necesarului de capital. Tocmai de aceea, prima măsură la City la care insistăm este să facem un audit. (...) Ne-a transmis City programul de măsuri, noi îl analizăm și o să îl analizăm și continuăm dialogul. City să își aleagă un auditor care îndeplinește condițiile. În planul de măsuri are o propunere de auditor și noi acum analizăm dacă îndeplinește sau nu. Auditorul nu este unul cunoscut", a spus Negrițoiu.

El a precizat că ASF a respins propunerea acționarilor de majorare a capitalului social pentru că banii erau împrumutați.

"În norma cu privire la capitalul social atât la domnul ăsta care vrea să cumpere Carpatica cât și la City banii nu trebuie să provină din împrumut. Asta este norma iar explicația este că acțiunile sunt în ultimă instanță executate în situația în care trebuie să despăgubești și atunci ele nu trebuie să fie împrumutate. Orice achiziție trebuie făcută cu bani care nu provin din împrumut, ci din resursele acționarilor, resursele proprii ale societății sau dintr-un împrumut subordonat de la compania mamă", a mai afirmat oficialul ASF.

În data de 22 aprilie, Societatea de Asigurare — Reasigurare City Insurance spunea că decizia Autorității de Supraveghere Financiare prin care s-a dispus deschiderea procedurii de redresare financiară a companiei este nelegală și netemeinică.

"Decizia Autorității de Supraveghere Financiară prin care s-a dispus deschiderea procedurii de redresare financiară a Societății de Asigurare — Reasigurare City Insurance S.A. este esențial nelegală și profund netemeinică. Fără a intra într-o analiză de fond, vă informăm că toate considerentele acestei decizii nu dovedesc existența niciunei împrejurări din cele expres și limitativ prevăzute de lege care să permită luarea unei asemenea măsuri. Textul invocat în decizie impune că, pentru a se lua o asemenea măsură, era necesar ca autoritatea să fi constatat — pe bază de date obiective — că, prin încălcări ale obligațiilor specifice, s-a pus în pericol onorarea obligațiilor asumate față de asigurați", se arată într-un comunicat al companiei.

Potrivit acestuia, conducerea ASF a ignorat rezultatul auditului comunicat de firmă la data de 18 aprilie 2016 din care rezultă că sunt îndeplinite și depășiți toți indicatorii impuși de Solvency II — legea în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2016.

"Deși conform dispozițiilor legale măsura redresării financiare este subsumată unui singur scop — anume protejarea intereselor creditorilor asigurați — prin Decizia amintită ni se impun măsuri care prin ele însele sunt de natură să diminueze capacitatea de plată a societății, în detrimentul asiguraților. Amintim aici faptul că, prin planul de redresare, ni se interzice sa vindem o întreagă clasă de asigurări — asigurările de garanții — și este limitat, per ansamblu, volumul de activitate al societății la nivelul de 75% din volumul anului 2015. Semnalăm cu acest prilej faptul că aceste măsuri restrictive și represive fac parte dintr-un context mai larg al preocupării Autorității de Supraveghere Financiară de a diminua până la desființare activitatea societăților de asigurare/reasigurare cu capital românesc, în favoarea explicită a celor cu capital străin", subliniază comunicatul citat.

Potrivit acestuia, în ultimele trei luni (1 ianuarie — 31 martie 2016) City Insurance a despăgubit dosare de daună în valoare de 23 milioane euro.

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a anunțat, pe 18 aprilie, că a decis deschiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan la Societatea de Asigurare — Reasigurare City Insurance SA, în urma unei analize diagnostic de supraveghere și a unui raport de control inopinat care au scos în evidență o serie de deficiențe privind solvabilitatea și nivelul capitalului societății

Printre cele mai importante probleme identificate în situația societății sunt gradul ridicat de subadecvare a rezervelor de daună, de 43%, și coeficientul de lichiditate de 0,83 pentru activitatea de asigurări generale, care nu respectă prevederile normelor în vigoare.

"Acțiunile de control și analiză au mai relevat, pentru sfârșitul anului 2015: întârzieri importante la plata despăgubirilor aferente daunelor Carte Verde, fiind înregistrate la B.A.A.R. cereri de chemare în garanție, cu consecințe negative asupra întregii piețe de asigurări RCA din România; o datorie semnificativă aferentă cedării în reasigurare a riscurilor incluse în clasa 10 — RCA, reprezentând aproximativ 85% din totalul datoriilor față de reasigurători; o expunere ridicată la risc, reprezentând totalul sumelor asigurate pentru polițele în vigoare, raportat la valoarea activului net înregistrată de societate la aceeași dată, la clasa 15 — Asigurări de garanții, încheiate pe teritoriul României și în Spațiul Economic European; absența unei evaluări, pe o bază prudentă, a sumelor de încasat de la societăți afiliate și diverși debitori, cu valori și vechimi semnificative, fără a ține cont, de asemenea, de deprecierea creanțelor respective", se precizează în comunicatul ASF.

Sursa: Agerpress

http://www.banknews.ro/stire/74254_negritoiu_lucram_la_planul_de_redresare_a_city_insurance_este_nevoie_de_un_audit.html