BankNews.ro - The Business Republic

Comunicat de presa - Anunț privind demararea implementării proiectului Cloudifier.NET
Afaceri | Data Publicarii: 30-11-2016

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

DATA 23.11.2016

Anunț privind demararea implementării proiectului Cloudifier.NET

 

CLOUDIFIER SRL cu sediul în Voluntari, Str. Drumul Potcoavei nr. 120, corpul B (cadastral C) al Ansamblului Carina Residence, etaj 1, ap. 5B, cam.1, jud. Ilfov, reprezentată prin domnul Andrei Ionut DAMIAN în calitate de Administrator, derulează, începând cu data de  09.09.2016 proiectul PLATFORMA DE MIGRARE AUTOMATIZATĂ îN CLOUD A APLICAȚIILOR ȘI SISTEMELOR INFORMATICE CLASICE- Cloudifier.NET, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, cod MySMIS 104349, în baza contractului de finanţare 98/09.09.2016, încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC).

 

Valoarea totală a proiectului este de 905.230,00 lei din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 798.681,00 lei.

 

Proiectul se implementează în Voluntari, Jud. Ilfov pe o durată de 21 de luni.

 

Obiectivul proiectului „PLATFORMA DE MIGRARE AUTOMATIZATĂ îN CLOUD A APLICAȚIILOR ȘI SISTEMELOR INFORMATICE CLASICE- Cloudifier.NET” este cercetarea, dezvoltarea și punerea în funcțiune în mediul comercial a produsului platformă inovativ Cloudifier.NET, ce se adresează domeniului tehnologiilor informației și comunicațiilor.  

 

Proiect finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate.

 

 

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: Damian Ionuț Andrei

Funcţie: Director proiect

Tel. 0722.291.278  Fax: 0347818819;

e-mail: damian@cloudifier.net

 

 

 

http://www.banknews.ro/stire/76754_comunicat_-_anunț_privind_demararea_implementării_proiectului_cloudifiernet.html