BankNews.ro - The Business Republic

Fonduri europene de peste jumatate de miliard de euro, pentru proiecte de integrare profesionala a somerilor si a tinerilor NEETs
Economie | Data Publicarii: 12-11-2017

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman (AM POCU), din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE), a lansat cinci ghiduri de finantare in valoare totala de 551 milioane de euro, pentru proiecte care vizeaza reducerea somajului si cresterea ocuparii, in special in randul tinerilor, potrivit unui comunicat al institutiei.

"Este cel mai mare pachet de măsuri finanțat din fonduri europene destinat șomerilor, inclusiv tinerilor NEETs, și îmbunătățirii situației de pe piața muncii din România. Sprijinim în același timp și angajatorii și pe cei care doresc să-și găsească un loc de muncă, oferind stimulente care sa-i pună în valoare pe tineri, o resursă valoroasă a României", a afirmat ministrul Marius Nica.

Cele cinci apeluri de proiecte, cu finanțare din Programul Operațional Capital Uman (POCU), vizează inserția în piața muncii pe de o parte a tinerilor NEETs (persoane între 15 și 24 de ani care nu au loc de muncă, nu urmează niciun program educațional sau de formare), pe de altă parte a celorlalte categorii de șomeri și persoane inactive.

Cererile de proiecte pentru sprijinirea tinerilor NEETs au o valoare totală de 254 milioane euro, după cum urmează: 94 milioane de euro pentru sprijinirea inserției pe piața muncii a tinerilor NEETs șomeri, cu accent pe cei din mediul rural și pe cei aparținând minorității roma ('Viitor pentru tineri NEETs II') din regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, București-Ilfov; 57 milioane de euro pentru sprijinirea inserției pe piața muncii a tinerilor NEETs șomeri, cu accent pe cei din mediul rural și pe cei aparținând minorității roma ('Viitor pentru tineri NEETs I') din regiunile Centru, Sud-Est și Sud Muntenia; 103 milioane de euro pentru 'Scheme naționale — programe de ucenicie și stagii I pentru tinerii NEETs din regiunile Centru, Sud-Est și Sud Muntenia'.

Apelurile care vizează celelalte categorii de șomeri și persoane inactive au o valoare totală de 297 milioane euro, din care: 206 milioane de euro pentru 'Scheme naționale — programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural'; 91 milioane de euro pentru 'Subvenționarea locurilor de muncă și acordarea de prime de mobilitate pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural' (prima de încadrare, prima de instalare, prima de relocare, prima de activare).

Potrivit comunicatului, pot depune cereri de finanțare în cadrul apelurilor Viitor pentru tineri NEETs I și II, începând cu 15 noiembrie 2017 și până în 17 ianuarie 2018, furnizori autorizați de formare profesională a adulților, furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării, centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, organizații sindicale, ONG-uri, întreprinderi sociale de inserție, organizații de tineret, legal constituite, angajatori, camere de comerț și industrie.

Pentru celelalte apeluri de proiecte, organizația care poate depune cereri de finanțare este Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), începând cu 10 noiembrie și până în 28 decembrie 2017 pentru 'Scheme naționale — programe de ucenicie și stagii I pentru tinerii NEETs din regiunile Centru, Sud-Est și Sud Muntenia' respectiv până în 30 iulie 2018 în cazul apelurilor 'Scheme naționale — programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural' și 'Subvenționarea locurilor de muncă și acordarea de prime de mobilitate pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural'.

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 de miliarde de euro. Programul stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând, astfel, investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007-2013 și contribuind la reducerea disparităților de dezvoltare economică și socială dintre România și Statele Membre ale UE.

Sursa: Agerpress

http://www.banknews.ro/stire/81471_fonduri_europene_de_peste_jumatate_de_miliard_de_euro,_pentru_proiecte_de_integrare_profesionala_a_somerilor_si_a_tinerilor_neets.html