BankNews.ro - The Business Republic

Serviciul de distribuire a taloanelor de pensie, inclus in sfera serviciului postal universal pentru nu mai fi purtator de TVA (proiect)
Economie | Data Publicarii: 24-01-2018

Mentinerea TVA în tariful de 2,15 lei pentru fiecare talon de pensie distribuit la domiciliu de catre Posta Româna va conduce la acumularea de pierderi pentru operatorul postal national, întrucât acesta nu va mai putea sustine din punct de vedere financiar furnizarea serviciului, se arata în Nota de fundamentare a unui Proiect de Ordonanta, publicat pe site-ul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI).

Conform documentului, la nivelul exercitiului financiar 2017, pierderile acumulate de Compania Nationala "Posta Româna" (CNPR) se ridicau la valoarea de 8,424 milioane de lei si reprezentau TVA de plata catre bugetul de stat.

"În momentul stabilirii tarifului de 2,15 lei/talon distribuit au fost avute în vedere costurile de furnizare a serviciului postal, ca serviciu inclus în sfera serviciului universal. Tarifele pentru serviciile incluse în sfera serviciului universal nu sunt purtatoare de TVA. Începând cu 1 ianuarie 2017, ca urmare a intrarii în vigoare a modificarilor legislative privind serviciile postale având ca obiect trimiterile în numar mare, distribuirea taloanelor de plata a pensiilor devine serviciu postal purtator de TVA, fara ca în bugetul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale sa fie prevazute sumele reprezentând taxa pe valoarea adaugata aferenta serviciului de distribuire a taloanelor. Includerea TVA în tariful de 2,15 lei/talon conduce la acumularea de pierderi de catre Compania Nationala 'Posta Româna' SA (CNPR) care se ridica la nivelul exercitiului financiar 2017 la suma de 8.424 mii lei, reprezentând TVA de plata catre bugetul de stat. Mentinerea actualului cadru de reglementare va deteriora semnificativ si nejustificat rezultatele financiare ale CNPR si va conduce la sistarea serviciului de distribuire a acestor taloane", se noteaza documentul citat.

În acest context, în Nota de fundamentare a proiectului de act normativ se mentioneaza faptul ca serviciul de distributie a taloanelor de pensie la domiciliu trebuie inclus în sfera serviciului universal, pentru ca tariful de 2,15 lei/talon distribuit sa nu mai fie purtator de TVA.

"Extinderea sferei serviciului universal cu acest serviciu de ordin social permite clarificarea regimul fiscal al sumelor încasate cu titlu de tarif pentru furnizarea acestui serviciu în sensul ca tariful stabilit este nepurtator de TVA, respectând regimul juridic al tarifelor aferente serviciilor postale incluse în sfera serviciului universal", se arata în actul normativ.

Începând cu data de 1 ianuarie 2017, distribuirea la domiciliul beneficiarilor de drepturi de protectie sociala care au optat pentru plata drepturilor în cont curent sau în cont de card a taloanelor de plata care atesta plata respectivelor drepturi de protectie sociala, a devenit un serviciu postal având ca obiect trimiteri în numar mare, cu consecinta ca tariful stabilit prin legile bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de stat este purtator de TVA.

"Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 si Legea nr. 3/2018 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2018 precizeaza faptul ca: 'în anul 2018, tariful pentru un talon de plata la domiciliul beneficiarilor, în situatia în care acestia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, este de 2,15 lei si se suporta din bugetul din care se finanteaza dreptul respectiv', fara a se preciza daca tariful stabilit prin lege este sau nu un tarif purtator de TVA. Includerea TVA în tariful stabilit prin legile bugetare instituie în sarcina furnizorului serviciilor de distribuire a taloanelor de plata la domiciliul beneficiarilor o obligatie de furnizare a serviciului la un tarif situat sub pragul de cost, ceea ce produce disfunctionalitati în activitatea de distribuire a acestor taloane", se precizeaza în Nota de fundamentare.

În data de 27 septembrie 2017, prin Memorandumul cu tema 'Masuri in vederea redresarii activitatii Companiei Nationale 'Posta Româna' S.A. aprobat în sedinta de Guvern saptamânala, a fost prevazuta ca masura "efectuarea modificarilor/completarilor legislative în ceea ce priveste distribuirea taloanelor mov de pensii în sensul revizuirii completarilor legislative adoptate în anul 2016 (...) care sa nu lase loc de interpretare în ceea ce priveste precizarea exacta a serviciilor incluse în sfera serviciului universal, în principal cu privire la calificarea serviciului de distribuire a taloanelor mov ca serviciu nepurtator de TVA, în acord cu legislatia europeana în materia serviciului postal universal".

Posta Româna, companie nationala înfiintata conform Legii 31/1990, si nu o institutie publica, este detinuta de statul român, prin Ministerul Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala (MCSI), în proportie de 75%, si de Fondul Proprietatea (FP) în proportie de 25%.

Compania detine cea mai mare retea de distributie la nivel national, însemnând peste 80% din totalul subunitatilor postale care opereaza, în prezent, în România. La ora actuala, peste 19 milioane de locuitori beneficiaza de serviciile Postei Române si peste 7,5 milioane de adrese sunt acoperite de reteaua postala proprie.

Sursa: Agerpress

http://www.banknews.ro/stire/82375_serviciul_de_distribuire_a_taloanelor_de_pensie,_inclus_in_sfera_serviciului_postal_universal_pentru_nu_mai_fi_purtator_de_tva_proiect.html