BankNews.ro - The Business Republic

Guvernul a aprobat investitii de 235 de milioane de lei pentru punerea in siguranta a acumularii Colibita
Economie | Data Publicarii: 30-03-2019

Guvernul a aprobat, in sedinta de vineri, obiectivul de investitii "Marirea gradului de siguranta a Acumularii Colibita, judetul Bistrita Nasaud", precum si a caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici aferenti acestuia, cu o valoare de aproape 235 de milioane de lei. Potrivit unui comunicat al Ministerului Apelor si Padurilor, remis vineri AGERPRES, obiectivul central al proiectului consta in reducerea riscului de producere a inundatiilor in bazinul hidrografic Bistrita, favorizate de schimbarile climatice, prin aducerea la parametrii optimi de functionare ai acumularii Colibita, cu efecte asupra populatiei, bunurilor materiale si obiectivelor social-economice. Masurile vizate se refera pe de o parte la punerea in siguranta a acumularii Colibita, iar pe de alta parte la protectia impotriva inundatiilor si combaterea proceselor de eroziune a albiei si malurilor in aval (rau Bistrita si Valea Bargaului). Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA) este de 234,864 milioane de lei, iar durata totala de realizare a investitiei este de 36 de luni. Realizarea investitiei va conduce la reabilitarea barajului Colibita (volum de acumulare total de 100 milioane de metri cubi), se va amenaja albia pe o lungime de 16,6 kilometri si se vor realiza lucrari de protectie la inundatii pe o lungime de 19,7 kilometri. Punerea in siguranta a acumularii Colibita va conduce la evitarea pierderilor de vieti omenesti (atat prin diminuarea hazardului, cat si a pagubelor la inundatii) in 16 localitati aflate aval de acumularea Colibita, de-a lungul raului Bistrita pana la confluenta cu raul Sieu. De asemenea, se vor asigura si proteja resursele de apa, se vor regulariza debitele si se va asigura o stare de echilibru a regimului hidrostatic si hidrodinamic al apelor subterane, cu amenajarea celor de suprafata, se va proteja si imbunatati calitatea mediului si a standardelor de viata prin apararea impotriva efectelor distructive ale apelor. Totodata, realizarea obiectivului de investitii va asigura protectia raului Bistrita si a afluentului sau de dreapta, rau Bargau, respectiv combaterea proceselor de eroziune a albiei si malurilor. Investitia cuprinde urmatoarele obiecte: reabilitare baraj Colibita (impermeabilizarea amonte a barajului Colibita, reabilitarea coronamentului barajului, impermeabilizari in galeria de injectii si drenaj, consolidare si protectie pentru versantii barajului Colibita, lucrari la casa vanelor golirii de fund si galeria de acces la casa vanelor golirii de fund, realizarea unui sistem performant de aparatura de masura si control etc.) si masuri de reducere a riscului la inundatii aval Baraj Colibita pe raul Bistrita si Bargau (lucrarile hidrotehnice pe cele doua rauri constau in amenajarea albiei, consolidari de mal, aparari contra inundatiilor, praguri de fund pentru stabilizarea albiei in plan). Finantarea obiectivului de investitii se face din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apelor si Padurilor, din veniturile proprii ale Administratiei Nationale "Apele Romane", precum si din alte surse legal constituite, in limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie. Acumularea Colibita asigura producerea energiei electrice, atenuarea viiturilor prin evitarea pagubelor din aval, in vederea apararii localitatilor Bistrita Bargaului, Prundu Bargaului, Mijlocenii Bargaului, Josenii Bargaului, Rusu Bargaului, Livezile, municipiul Bistrita, combaterea eroziunii solului, agrement, sport, turism, activitati piscicole. Aceasta zona are numeroase puncte de atractie culturala, istorica si turistica precum: constructii medievale, biserici si cladiri vechi de 600 ani, rezervatii naturale etc., care confera un potential turistic atractiv ce trebuie pastrat.

Sursa: Agerpress

http://www.banknews.ro/stire/88088_guvernul_a_aprobat_investitii_de_235_de_milioane_de_lei_pentru_punerea_in_siguranta_a_acumularii_colibita.html