BankNews.ro - The Business Republic

Părere Radu și Asociații cu privire la Directiva privind asigurarea echilibrului dintre viața profesională și cea privată
HR/Cariere | Data Publicarii: 17-10-2019

Recent a intrat în vigoare la nivel european Directiva privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată. Noua lege are ca obiectiv principal integrarea pe piața muncii sau îmbunătățirea acestei integrări pentru femei, părinți sau angajații care au în îngrijire persoane cu care locuiesc. Se dorește de asemenea și reglementarea unor formule de lucru flexibile și a unor concedii pentru motive familiale urgente.

Potrivit lui Andrei Stefanovici și Anca Atanasiu, avocați din cadrul companiei Radu Și Asociații SPRL, angajatorii sunt deja conștienți de importanța asigurării unor formule de lucru flexibile, mare parte dintre aceștia atrăgând noi angajați cu astfel de beneficii, în special acolo unde telemunca poate fi implementată ca metodă de lucru de la distanță. „Dacă, în acest moment, luarea în considerare a unui astfel de beneficiu reprezintă o decizie unilaterală a angajatorilor, odată cu noile reglementări, angajatorii români vor fi obligați să ia în considerare orice solicitări de acordare a unor formule flexibile de lucru și de a motiva orice refuz de acordare a acestora” concluzionează cei doi în comunciatul-opinie emis de către Radu și Asociații.

Prin urmare, de acum înainte, indiferent de industria în care își desfășoară activitatea, angajatorii români vor trebui să se adapteze din mers la noile cerințe europene și astfel, să ia în considerare și nevoile angajaților. Aceștia vor trebui în același timp să găsească metodele cele mai eficiente prin care noile cerințe să poată fi transpuse în fiecare organizație în funcție de specificul acesteia.

Conceptul nou adus de această directivă însă este cel de concediu de îngrijitor. Potrivit acesteia, salariații care au în îngrijire persoane cu probleme medicale grave vor putea beneficia de un concediu plătit de 5 zile lucrătoare pe an. De asemenea, directiva reglementează și dreptul la absență de la locul de muncă în caz de urgențe familiale, boală sau accident, atunci când pot fi prezentate și documente justificative. Multe companii oferă deja acest tip de beneficii chiar dacă până acum reglementările oficiale în acest sens lipseau, cel puțin la nivelul țării noastre.

Termenul de transpunere al acestei Directive este stabilit la data de 22 august 2022, suficient timp pentru ca angajatorii să ia în considerare impactul noilor prevederi și să își ajusteze activitățile în funcție de aceasta.

„În ceea ce privește beneficiarii acestor noi reglementări, este important de menționat că drepturile instituite de Directivă vor putea fi acordate cu respectarea anumitor condiții sau supuse unor limitări care vor putea fi impuse, atât prin legislația de transpunere, cât și de către fiecare angajator în parte, prin intermediul regulamentelor interne, al contractelor colective de muncă sau al politicilor și procedurilor aplicabile la nivelul fiecărui angajator” concluzionează cei doi avocați.

http://www.banknews.ro/stire/88403_parere_radu_si_asociatii_cu_privire_la_directiva_privind_asigurarea_echilibrului_dintre_viata_profesionala_si_cea_privata.html