BankNews.ro - The Business Republic

EY România - Obligația de a utiliza sistemul național RO e-facturare în contractele de achiziție publică - punct de vedere
Finante-Banci | Data Publicarii: 06-07-2022

O directivă a Uniunii Europene din 2014, prevede facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice. Aceasta oferă și cadrul prin care s-a decis elaborarea unui standard comun al facturii electronice și prevede obligația statelor membre UE de a adopta la nivel național norme care să oblige entitățile contractante să accepte facturile emise potrivit acestui standard de operatorii economici.

Ulterior, statele membre au optat pentru două maniere diferite de transpunere a acestei directive și anume, fie impunând obligativitatea ca în contractele B2G să se utilizeze doar facturile electronice, fie prin decizia de a lăsa operatorului economic dreptul de a utiliza acest tip de facturare fără a exista și o obligație în acest sens.

La nivel național, au fost publicate o serie de reglementări precum Ordonanța de Urgență nr 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, precum şi pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piață, punerii la dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieței pentru acestea.

De asemenea, avem și Legea 139/2022 pentru adoptarea Ordonanței mai sus amintite. Prin intermediul celor două, Ministerul Finanțelor este abilitat în crearea, dezvoltarea și administrarea unui sistem național privind factura electronică, sistem care are ca scop primirea facturii electronice de la emitent, cu respectarea structurii facturii elaborate potrivit standardelor europene.

„Până la data de 1 iulie 2022, operatorii economici au posibilitatea de a opta pentru utilizarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura, în conformitate cu dispozițiile art. 5 din OUG 120/2021. În măsura în care aceștia optează pentru utilizarea sistemului, au obligația de a utiliza în mod exclusiv acest sistem de facturare, autoritățile contractante fiind obligate să accepte acest tip de facturi”, scriu Andrei Stefanovici, Director, și Denisa Neamțiu, Senior Associate, Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL.

„Începând cu data de 1 iulie 2022, operatorii economici stabiliți în România au obligația de a utiliza factura electronică în executarea contractelor de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile art. II din Legea 139/2022”, adaugă cei doi.

http://www.banknews.ro/stire/89206_ey_românia_-_obligația_de_a_utiliza_sistemul_național_ro_e-facturare_în_contractele_de_achiziție_publică_-_punct_de_vedere.html