BankNews.ro - The Business Republic

PwC: Băncile se confruntă cu tot mai multe provocări care necesită un sistem integrat de administrare a riscurilor
Finante-Banci | Data Publicarii: 08-09-2022

În ultimii ani, industria bancară a evoluat mai mult decât oricând, rezultatele financiare au fost pe măsură, iar digitalizarea și îmbunătățirea satisfacției clienților a devenit unul dintre principalele obiective ale acestora. Pe de altă parte, în același context, au crescut și riscurile care, neadresate, pot afecta menținerea performanțelor și atingerea obiectivelor pe termen scurt, mediu sau lung.

„Prin prisma sistemului de reglementare și nu numai, băncile acordă, în general, o importanță strategică proceselor de administrare a riscurilor, însă riscurile la care sunt expuse astăzi necesită o regândire în modul de abordare”, scriu Eliza Băiașu, Senior Manager, Risk Modelling & Data Assurance Leader și Valentina Mănăsescu, Senior Manager, Banking Governance, Risk & Controls Leader.

Se impune astfel o gestiune adecvată a riscurilor care să implice o viziune integrată asupra acestora, la toate nivelurile din cadrul instituției financiar-bancare dar și o abordare dinamică în definirea pragurilor de toleranță. Nu în ultimul rând, se recomandă utilizarea unor metodologii fundamentale de practici profesionale solide, concepte și principii statistice în funcție de informațiile disponibile, care să fie utilizate în scopul de a cuantifica riscurile.

De asemenea, potrivit sondajului Global Risk realizat de PwC în acest an, cele mai importante riscuri cu care se confruntă băncile în ziua de azi sunt riscul operațional, riscul cibernetic și riscul de piață. Fiecare dintre acestea poate atrage un impact semnificativ în evoluția portofoliilor și a performanței financiare. În acest context, unul dintre cei mai importanți factori în atingerea obiectivelor de afaceri, este capacitatea unei astfel de instituții de a gestiona riscurile și în același timp, de a da dovadă de reziliență.

Studiul menționat mai sus subliniază de asemenea că băncile care au strategii de abordare a riscurilor estimează creșteri mai rapide a veniturilor dar și rezultate financiare mai bune. Printre acestea regăsim îmbunătățirea rezilienței și luarea de decizii rapide, creșterea prețului acțiunilor sau îmbunătățirea randamentului investițiilor.

„Pe lângă riscurile de reglementare și de credit specifice acestei industrii, respondenții din industria bancară pun un accent semnificativ pe riscurile de piață, securitatea cibernetică și managementul datelor, competiția din partea furnizorilor alternativi și riscurile climatice”, adaugă cele două experte PwC.

„Analizate pe rând, perturbările de pe piețele de mărfuri și din lanțurile de aprovizionare globale au afectat și continuă să afecteze evoluția inflației și, în consecință, evoluția economiei mondiale și stabilitatea macrofinanciară. Pentru bănci, măsurile insuficiente la nivel macro prudențial înseamnă că accelerarea împrumuturilor din ultima perioadă, coroborată cu majorarea dobânzilor la împrumuturi ar putea genera o creștere a riscului de credit, astfel că, în cazul unei recesiuni, băncile se vor confrunta cu provizioane semnificativ mai mari care să acopere pierderile potențiale din activitatea de creditare”, continuă acestea.

„Totodată, volumul mare de date personale și financiare care circulă prin canalele bancare digitale reprezintă o țintă a atacurilor cibernetice, iar sectorul serviciilor financiare se confruntă cu o avalanșă de atacuri de tip credentials, phishing și ransomware. Cu puține excepții, băncile nu au dezvoltat încă practici mai sofisticate privind guvernanța și infrastructura de management al datelor”, conchid ele.

http://www.banknews.ro/stire/89254_pwc_băncile_se_confruntă_cu_tot_mai_multe_provocări_care_necesită_un_sistem_integrat_de_administrare_a_riscurilor.html