BankNews.ro - The Business Republic

Opinie Deloitte: Indreptarea neclaritatilor trecutului. O noua amnistie pentru obligatiile fiscale suplimentare aferente tichetelor cadou
Economie | Data Publicarii: 30-03-2023

După ce în urma unor controale fiscale autoritățile au reîncadrat tichetele cadou din categoria „venituri din alte surse”, în categoria veniturilor salariale stabilind contribuții suplimentare precum dobânzi și penalități în sarcina companiilor care le-a acordat, subiectul acestui tip de beneficii precum și tratamentul fiscal al tichetelor cadou acordate de companii altor persoane decât angajaților lor, a inițiat dezbateri îndelungate între mediul de afaceri și administrația fiscală.

Inițial, aceste beneficii, acordate unor persoane angajate la o altă companie, fuseseră integrate în categoria veniturilor din alte surse supuse doar impozitului pe venit cu reținere la sursă. Interpretând în mod diferit legislația fiscală privind impozitarea tichetelor cadou, inspectorii au stabilit că acestea reprezintă venituri salariale chiar dacă în anumite situații nici măcar nu exista o relație contractuală între beneficiar și compania care a emis tichetele respective.

În acest sens, la data de 24 februarie 2023, a fost adoptată Legea nr. 43/2023 care prevede anularea obligațiilor fiscale principale și accesorii stabilite în astfel de cazuri precum cele amintite mai sus.

Cei care pot beneficia de aceste facilități, mai precis de amnistia fiscală aferentă obligațiile fiscale generate de tichetele cadou oferite altor persoane decât cele angajate în cadrul companiei, se împart în două categorii principale.

Avem pe de o parte persoanele juridice în sarcina cărora autoritățile au stabilit obligații fiscale ca urmare a reîncadrării acestor venituri în categoria veniturilor salariale. Pe de altă parte, avem și a doua categorie principală, cea a persoanelor juridice care au acordat astfel de tichete altor persoane decât angajații și pentru care nu s-a emis încă o decizie de impunere. Pentru cei din urmă, legea amnistiei limitează dreptul autorităților fiscale de a emite decizii de impunere pentru perioade fiscale anterioare datei de 31 decembrie 2020 inclusiv.

„În cazul în care obligațiile fiscale au fost deja stinse la data intrării în vigoare a legii, actul normativ prevede dreptul contribuabililor de a solicita restituirea sumelor respective prin depunerea unei cereri în acest sens la organul fiscal, în limita termenului de prescripție de cinci ani ce se calculează începând cu data intrării în vigoare a legii. Pentru aplicarea amnistiei, Agenția Națională de Administrare Fiscală este obligată să emită, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii (27 februarie 2023), un ordin cu regulile necesare pentru anularea obligațiilor fiscale”, scriu Laura Epure, Managing Associate, Tatiana Milu, Associate, Reff & Asociații | Deloitte Legal, și Diana Alexandru, Senior Consultant, Deloitte România.

„Legea este binevenită, dar mai rămân câteva aspecte care trebuie clarificate de către autorități, întrucât amnistia prevăzută de acestea nu acoperă toate implicațiile tratamentului fiscal aplicabil tichetelor cadou. Spre exemplu, rămâne încă de clarificat dacă vor intra sub incidența acestei amnistii persoanele juridice care nu au tratat tichetele cadou drept venituri din alte surse (au aplicat alt tratament fiscal) sau cele care nu au acordat astfel de beneficii, ci au optat pentru acordarea de vouchere pentru magazinele online”, adaugă aceștia.

http://www.banknews.ro/stire/89375_opinie_deloitte_indreptarea_neclaritatilor_trecutului_o_noua_amnistie_pentru_obligatiile_fiscale_suplimentare_aferente_tichetelor_cadou.html