Acte necesare obtinerii subventiei pentru case

Data publicarii: 13-01-2007
Actele necesare obtinerii subventiei pentru case sunt foarte foarte foarte multe ...Conform Ordonantei de Guvern numarul 51 din anul 2006, persoanele indreptatite sa primeasca subventii, in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, trebuie sa depuna la primaria localitatii sau a sectorului unde se va executa constructia, un dosar stufos, cu mai multe documente, pe care le enumeram mai jos.

1. Cerere de subventie.

2. Acte justificative:

a) copie autentificata de pe actul de identitate al titularului cererii. In cazul tinerilor casatoriti in varsta de pana la 35 de ani fiecare, se depun si copii autentificate de pe actul de identitate al sotiei/sotului si de pe certificatul de casatorie;

b) daca este cazul, o adeverinta eli-berata de primarul unitatii administrativ-teritoriale de domiciliu, din care sa rezulte ca se afla in cel putin una dintre urmatoarele situatii:
- au ramas fara adapost in urma avarierii grave sau distrugerii locuintelor proprii datorita unor calamitati naturale ori a unor dezastre sau accidente de care nu se fac vinovati;
- sunt evacuati din locuinte situate in constructii expuse unui risc major, cum ar fi alunecarile de teren, seismele, inundatiile;
- sunt evacuati din locuinte ce fac obiectul unor legi de restituire catre fostii proprietari a imobilelor trecute in proprietatea statului sau sunt chiriasi in astfel de locuinte;

c) declaratii notariale ale titularului cererii si, respectiv, ale membrilor familiei - sot/sotie, si/sau copii aflati in intretinerea acestuia/acesteia - ca nu au detinut si nu detin o locuinta in proprietate, ca nu au primit sprijin de la bugetul de stat sub forma de subventii pentru o alta locuinta si ca este prima locuinta pe care o construiesc prin credit ipotecar. Pentru titularii de cereri si, respectiv, membrii familiei - sot/sotie si/sau copii aflati in intretinerea acestuia/acesteia -, care se incadreaza in situatiile prevazute la lit. b) pct. 1 si 2, declaratiile notariale se vor referi numai la nedetinerea in proprietate a unei alte locuinte decat cea afectata in urma unor calamitati naturale sau a unor dezastre ori accidente de care nu se fac vinovati ori, dupa caz, numai la nedetinerea in proprietate a unei alte locuinte decat cea din care sunt evacuati datorita faptului ca aceasta este situata intr-o constructie expusa unui risc major, cum ar fi alunecarile de teren, seismele, inundatiile;

d) extras de carte funciara, din care sa rezulte ca solicitantul de subventie detine un drept real asupra terenului pe care se realizeaza constructia locuintei;

e) documente edificatoare, care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica autorizata in domeniul constructiilor civile, in conformitate cu prevederile legale, a antreprenorului prin intermediul caruia se realizeaza constructia locuintei (certificatul de inmatriculare/inregistrare la registrul comertului si obiectul de activitate pe domenii, in conformitate cu prevederile din statutul propriu);

f) o copie de pe contractul de construire a locuintei;

g) graficul de executie a lucrarilor de constructie;

h) o fisa tehnica a constructiei, intocmita si certificata de antreprenorul general, pe baza modelului prevazut in anexa nr. 1. din Normele Metodologice pentru punerea in aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala.

In cazul Sectorului 2, solicitarile si actele justificative necesare se depun la sediul administrativ din str. Chiristigiilor nr 11-13, Centrul de Relatii cu Publicul, Ghiseul 1. Program cu publicul : luni si miercuri orele 8.30-16.30, marti si joi 8.30-18.30, iar vineri 8.30-14.00.

Cronica Romana

Ultimele stiri pe BankNews.ro: