1. Definitie
  2. Leasing financiar
  3. Leasing operational
  4. "Sale and lease back"
  5. Leasing "cross-border"
  6. Glosar de termeni

1. Definitie

Cuvintul "Leasing" vine din limba engleza, de la substantivul "leasing" si verbul "to lease" care s-ar traduce, intr-o prima acceptiune, prin "a inchiria". Dezvoltarea din ultimele decenii a acestui produs a confirmat insa o forma specifica de finantare, a carei denumire s-a departat de intelegerea initiala, reprezentata astazi mai bine de verbele "to rent" sau "to hire".

Ca si in cazul chiriei, in prim planul operatiei economice sta utilizarea obiectelor inchiriate (echipamente industriale, vehicule, cladiri, etc.) si nu proprietatea asupra acestora, astfel incat Utilizatorul (cel care "primeste" finantarea in leasing) dobandeste dreptul de folosinta asupra obiectelor care raman insa in proprietatea Locatorului (cel care "ofera" finantarea in leasing).

In Romania operatia de leasing este definita si tratata in conformitate cu prevederile Ordonantei 57/1997, amendate si adaugite prin diferite acte de-a lungul timpului. La data publicarii acestui document ultimul act normativ emis este OG 51 din 1997 republicata in Monitorul Oficial nr 9 din 12 Ianuarie 2000.

In conformitate cu prevederile legale, leasing-ul ca operatie economica este definit astfel:
"... operatiunilor de leasing prin care o parte, denumita locator/finantator, transmite pentru o perioada determinata dreptul de folosinta asupra unui bun al carui proprietar este, celeilalte parti, denumita utilizator, la solicitarea acesteia, contra unei plati periodice, denumita rata de leasing, iar la sfarsitul perioadei de leasing locatorul/finantatorul se obliga sa respecte dreptul de optiune al utilizatorului de a cumpara bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a inceta raporturile contractuale."

Principalele doua forme de leasing sunt: i) financiar si ii) operational. Ordonanta 57/1997 defineste leasing-ul financiar stabilind insa ca orice forma de leasing care nu este financiar este operational.

Sus

2. Leasing financiar

O operatie de leasing poate fi clasificata drept financiara daca:

- riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului din momentul incheierii contractului de leasing;
- partile au prevazut expres ca la expirarea contractului de leasing se transfera Utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului;
- Utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului, iar pretul de cumparare va reprezenta cel mult 50% din valoarea de intrare (piata) pe care acesta o are la data la care optiunea poate fi exprimata;
- perioada de folosire a bunului in sistem de leasing acopera cel putin 75% din durata normata de utilizare a bunului, chiar daca in final dreptul de proprietate nu este transferat.

Trebuie remarcat, astfel, ca in general o operatie de leasing financiar este indreptata catre achizitia bunului finantat. Oricum, fie datorita duratei mari de utilizare, fie datorita sumelor mari achitate de Utilizator se poate usor constata ca Utilizatorul, la finele contractului, poate considera practic proprietatea asupra bunului ca fiind asumata.

Nu in ultimul rind, valoarea de achizitie scazuta a bunului la data finalizarii contractului, face foarte probabila exercitarea optiunii de cumparare si transferarea dreptului de proprietate.

Sus

3. Leasing operational

Spre deosebire de leasing-ul financiar, leasing-ul operational presupune, in adevaratul sens al cuvantului, folosirea bunului finantat pe o perioada limitata de timp, fara asumarea unor riscuri si beneficii aferente proprietarului, in general, pentru rezolvarea punctuala a unor activitati specifice.

Astfel, Utilizatorul este practic decis, inca de la semnarea contractului, asupra returnarii bunului finantat la finele perioadei de leasing, urmand ca Locatorul sa preia riscul de realizare a valorii ramase neamortizate la finele contractului.

Sus

4. "Sale and lease back"

"Sale and lease back" este o operatiune de leasing in care Utilizatorul este si furnizorul bunului finantat, Locatorul achizitionind de la acesta bunul la o valoare agreata.

Printr-o astfel de operatie se realizeaza finantarea Utilizatorului, prin scoaterea in afara bilantului contabil a unui bun aflat in proprietate, urmand ca acesta sa fie reachizitionat la finele contractului de leasing.

Evident, evaluarea bunului ce face obiectul contractului este hotaratoare si apartine in exclusivitate Locatorului.

Sus

5. Leasing "cross-border"

Leasing cross-border (extern) este o operatie de leasing, fie financiar fie operational, efectuata intre un Finantator non-rezident si un Utilizator rezident.
Operatiile de leasing care sunt efectuate intre doi rezidenti se numesc leasing intern.

Sus

6. Glosar de termeni

avans = suma platita de Utilizator la semnarea contractului de leasing si care acopera intr-o proportie negociata valoarea achizitiei.
big-ticket = tranzactii de leasing cu valorii mari, implicand deseori si bunuri mai putin standard, flote de vehicule, etc., ale carui risc este gestionat printr-o analiza specifica focalizata.
buy-back = conventie intre Finantator si furnizorul bunului finantat, pentru rascumpararea acestuia, la finele sau pe parcursul contractului de leasing, in cazul in care bunul ar fi returnat Finantatorului.
comision de administrare = suma platita de Utilizator la semnarea contractului de leasing si care acopera cheltuielile de initiere, analiza si pregatire contract de leasing.
conventie de participare la pierderi = conventie intre Finantator si furnizorul bunului finantat, pentru participarea intr-o proportie stabilita la acoperirea pierderilor generate prin nexecutarea intocmai a contractului de leasing de catre Utilizator.
dobanzi de prefinantare = dobanzi platite de Utilizator Finantatorului pe perioada dintre data platii bunului la Furnizor si data inceperii scadentarului de plata pe contractul de leasing.
durata de viata economica (a bunului) = perioada ramasa estimata, in care bunul poate fi utilizat economic de unul sau mai multi Utilizatori, in conditii de exploatare si reparatii normale, pentru scopul mentionat la semnarea contractului de leasing.
durata leasing = perioada in care contractul de leasing produce efecte asupra partilor.
fidejusor/garantor = companie sau persoana fizica, separata de Utilizator, care se obliga sa preia obligatiile financiare ale acestuia in cazul in care primul refuza sau nu poate asigura achitarea acestora.
finantator/locator = parte in tranzactia de leasing, proprietarul bunului finantat si care pune la dispozitia unei terte parti, bunul in vederea exploatarii, in schimbul unor plati periodice.
full service = tranzactie de leasing operational in care au fost incluse si servicii aferente utilizarii bunului finantat (ex. intretinere si reparatii autoturisme).
furnizor = parte in tranzactia de leasing, care furnizeaza (vinde) bunul catre Finantator.
hire-purchase = conventie prin care Utilizatorului i se inchiriaza bunul finantat, acordindu-se acestuia si dreptul de a achizitiona bunul la finele contractului in schimbul efectuarii unei plati finale.
leasing financiar = o forma de finantare in care Utilizatorul poate achizitiona dreptul de a utiliza bunul finantat pe majoritatea duratei de viata economica a bunului. Utilizatorul este responsabil pentru intretinere, reparatii, taxe si asigurare. Plata ratelor in cadrul contractului permite Finantatorului sa recupereze costul achizitiei plus un profit.
leasing operational = o forma de finantare in care Utilizatorul achizitioneaza dreptul de a utiliza bunul finantat pe o perioada redusa, plata ratelor permitand Finantatorului recuperarea partiala a costului de achizitie.
master lease = o conventie de leasing care permite Utilizatorului trageri individuale, pe scadentare de plati separate, fara a renegocia contracte de leasing separate.
novatie = transferul contractului de leasing catre un Utilizator nou, care preia astfel drepturile si obligatiile utilizatorului initial.
rata de leasing = suma platita de Utilizator periodic in schimbul dreptului de utilizare a bunului finantat.
penalitate de terminare anticipata = suma pretinsa contractual de Finantator Utilizatorului, in conditiile rezilierii/terminarii anticipate a contractului de leasing.
profilul (graficul) ratelor = numarul si frecventa ratelor de leasing, pe parcursul unui contract de leasing.
program vendor = conventie incheiata cu Furnizori de bunuri finantabile, prin care Finantatorul pune la dispozitia clientilor finantari in leasing pentru achizitia bunurilor produse/importate de Furnizor.
rata interna de rentabilitate = rata de dobanda la care valoarea actuala a tuturor platilor efectuate de Utilizator pe contractul de leasing este egala cu suma finantata. Exprima randamentul tranzactiei de leasing.
rate in trepte = descrie situatia in care valoarea ratelor de leasing difera pe parcursul contractului de leasing, de la o perioada la alta, in functie de nevoile Utilizatorului.
riscul tehnic = se refera la riscul Finantatorului de a genera pierderi financiare in cazul in care prin vanzarea bunurilor finantate returnate de (reposedate de la) Utilizator nu se recupereaza soldul creditului. Se datoreaza scaderii mai rapide a valorii de piata a bunurilor finantate, in comparatie cu amortizarea creditului.
small-ticket = tranzactii de leasing cu valori reduse (in general pina in 100,000 Euro), implicand bunuri relativ standard (gen autovehicule, echipamente industriale mici, etc.) ale carui risc este in general gestionat prin dispersie.
structura leasing = termen prin care se descrie ansamblul parametrilor principali (avans, profil rate, valoare reziduala, durata, etc.) caracteristici, pentru un contract de leasing.
sub-lease = tranzactie in care bunul este subinchiriat de catre Utilizator unei terte parti in conditiile in care contractul de leasing initial ramine in vigoare.
suma finantata = valoare egala cu costul achizitiei din care se scade valoarea avansului platit de Utilizator.
terminare prematura = posibilitatea acordata Utilizatorului de a termina anticipat contractul de leasing, caz in care sunt posibile penalitati de terminare anticipata.
tripla optiune = drept acordat Utilizatorului prin contractul de leasing financiar de a opta la finele contractului, fie pentru cumpararea bunului finantat, fie pentru prelungirea contractului, fie pentru returnarea bunului finantat.
utilizator = parte in tranzactia de leasing, care primeste dreptul de a folosi bunul in schimbul efectuarii de plati periodice catre Finantator/locator.
valoare reziduala = suma platita de Utilizator la terminarea contractului, de obicei, o data cu ultima rata de leasing, in cazul in care acesta isi exercita optiunea de cumparare bunului.

Sursa: ALB (Asociatia de Leasing si Servicii Financiare neBancare)