Anumiti contribuabili trebuie sa depuna bilanturile pentru 2012 pana in 30 aprilie

Data publicarii: 03-04-2013 | Afaceri

Desi termenul general pentru depunerea situatiilor financiare aferente anului trecut este 30 mai 2013, exista o categorie de contribuabili care trebuie sa indeplineasca aceste obligatii declarative cu o luna mai devreme.

Obligatia de a depune situatiile financiare corespunzatoare anului 2012 pana la data de 30 aprilie 2013 o au persoanele juridice fara scop patrimonial. Printre acestea se numara asociatiile, fundatiile sau alte organizatii de acest fel, partidele politice, patronatele, organizatiile sindicale, cultele religioase, precum si altele asemenea infiintate in baza unor legi speciale. De la aceasta regula fac exceptie doar persoanele juridice fara scop patrimonial care conduc contabilitatea in partida simpla, ele neavand obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale.

Conform reglementarilor legale, aprobate prin Ordinul MFP nr. 40/2013, publicat in luna ianuarie, termenul de depunere al situatiilor financiare anuale ale persoanelor juridice fara scop patrimonial, la unitatile teritoriale ale MFP este de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar. Dupa calculele noastre, acest termen expira in 30 aprilie 2013.

Ce trebuie sa contina situatiile financiare anuale

Potrivit Ordinului MFP nr. 1969/2007, care contine reglementarile contabile aplicabile  in cazul persoanelor juridice fara scop patrimonial,  situatiile financiare anuale pentru aceste entitati cuprind:

  • bilant;
  • cont de profit si pierdere;
  • note explicative  la situatiile financiare anuale.

Organizatiile patronale si sindicale, precum si alte organizatii fara scop patrimonial, care nu desfasoara activitati economice, cu exceptia persoanelor juridice fara scop patrimonial de utilitate publica, intocmesc situatii financiare anuale simplificate care cuprind:

  • bilant prescurtat;
  • cont prescurtat al rezultatului exercitiului;
  • note explicative  la situatiile financiare anuale.

Situatiile financiare anuale sunt supuse verificarii de catre cenzori sau de catre auditori financiari, potrivit legii, si trebuie sa fie insotite de o declaratie scrisa de asumare a raspunderii conducerii persoanei juridice pentru intocmirea situatiilor financiare anuale in conformitate cu Reglementarile contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, aprobate prin Ordinul MFP nr. 1969/2007.

Bilanturile se pot depune si online

Si in 2013 situatiile financiare anuale vor putea fi depuse electronic, aceasta posibilitate fiind implementata pentru prima oara anul trecut.

Astfel, Ordinul MFP nr. 40/2013 precizeaza ca situatiile anuale la 31 decembrie se pot depune atat la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, cat si pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa.

Integral in Avocatnet.ro

Ultimele stiri pe BankNews.ro: