ERATĂ la Anunțul de presă din 11.06.2020

Data publicarii: 23-07-2020 | Actualitate


Informarea următoare:

S.C. 4E SOFTWARE S.R.L., cu sediul social în Str. Gheorghe Țițeica nr.6, sector 2, București, cod poștal 020291, anunță finalizarea proiectului cu titlul „TEMPRENT – PLATFORMA EVOLUTIVĂ DE MICRO-TRANZACȚIONARE”, My SMIS 115917, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 2 „Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”, Acțiunea 2.2.1. „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, Obiectiv specific 2.2. „Creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică” in baza Contractului de finantare nr. 83, semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) – în calitate de Autoritate de Management și Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale – în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate, începând cu data de 16.06.2020.

Va fi înlocuită cu următoarea informare:

S.C. 4E SOFTWARE S.R.L., cu sediul social în Str. Gheorghe Țițeica nr.6, sector 2, București, cod poștal 020291, anunță finalizarea proiectului cu titlul „TEMPRENT – PLATFORMA EVOLUTIVĂ DE MICRO-TRANZACȚIONARE”, My SMIS 115917, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 2 „Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”, Acțiunea 2.2.1. „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, Obiectiv specific 2.2. „Creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică” in baza Contractului de finantare nr. 22/16.06.2017, semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) – în calitate de Autoritate de Management și Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale – în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate, începând cu data de 16.06.2020.
Ultimele stiri pe BankNews.ro: