Opinie Deloitte: Raportarea financiara in format electronic unic european: tipuri de erori care pot ingreuna acest proces pentru societatile listate

Data publicarii: 01-11-2021 | Diverse
Toate companiile care au valori mobiliare pe o piață reglementată trebuie să întocmească situații financiare în conformitate cu IFRS (Standardele Internaționale de Raportare Fiscală), ținând în același timp cont de cerința de raportare în format unic european ESEF (European Single Electronic Format). Aceasta va intra în vigoare începând cu raportările aferente exercițiului financiar început la data de 1 ianuarie 2021 și implicit, pentru toate celelalte raportări ulterioare. De asemenea, conform legislației europene, companiile trebuie să pregătească aceste rapoarte financiare anuale într-un format specific, și anume xHTML (Extensible Hypertext Markup Language), conform taxonomiei IFRS - ESEF.

De altfel, unele companii au folosit acest nou format în raportarea situațiilor financiare încă din anul fiscal anterior (2020), acest lucru oferindu-le o mai bună vizibilitate asupra modului de etichetare XBRL. pe de altă parte, societățile care se pregătesc în prezent de întocmirea rapoartelor în noul sistem, trebuie să ia în calcul o serie de posibile erori cu privire la aspecte tehnice ori la selectarea etichetelor și utilizarea acestora, erori apărute de-a lungul timpului, care au fost depistate până la momentul actual în urma utilizării limbajului.

Raportarea în formatul XBRL presupune generarea a trei fișiere distincte care se regăsesc în fișierul de raportare comprimat în format zip. Acesta ar trebui să aibă o structură standard care să permită autorităților de reglementare și auditorului importarea acestui fișier în programul utilizat pentru analiza ulterioară.

„Erorile la importarea fișierului pot apărea atunci când anumite dosare din fișierele de raportare lipsesc sau extensiile utilizate sunt incorecte. Acest lucru duce la incapacitatea de a importa fișierul și la imposibilitatea efectuării verificărilor și analizării sale ulterioare”, scriu Corin Dimitriu, partener audit și Ana Gagauz, senior consultant audite, Deloitte România. „Printre tipurile de erori tehnice întâlnite frecvent se numără și calculele inconsistente în interiorul fișierului, relațiile de subordonare între etichete (parent-child relationship) incorect atribuite, utilizarea inconsecventă a etichetelor personalizate (etichete de extensie) sau a celor standard, erori în atribuirea zecimalelor, precum și folosirea incorectă a semnelor plus/minus atribuite situațiilor financiare”, adaugă cei doi.

De asemenea, este recomandat ca societățile să ia în considerare și potențialele erori care pot să apară în momentul selectării etichetelor și utilizării acestora. O problemă extrem de frecventă apare la alegerea etichetelor. Acestea sunt fie prea generale, nereflectând în mod adecvat natura contabilă aferentă situației financiare, fie prea specifice, nereflectând în întregime natura elementului financiar.

„Dacă sunt utilizate etichetele de extensie, este foarte important să existe o ancoră adecvată pentru fiecare dintre etichete, fie una având o arie de acoperire mai redusă, fie una mai generală. În această situație, problema cea mai frecventă este atribuirea unei ancore prea generale care nu reflectă în mod corespunzător natura contabilă a elementului căruia îi este atașată” adaugă cei doi specialiști Deloitte.„Amânarea sau nerealizarea etichetării din timp pe baza situațiilor financiare din anul precedent poate duce la o întârziere considerabilă a raportării financiare anuale. Pentru a evita apariția întârzierilor în ultimul moment, o bună practică este, pe lângă etichetarea din timp a situațiilor financiare aferente anului precedent, stabilirea unei comunicări adecvate între toți participanții la acest proces, respectiv societatea, furnizorul de software, consultantul extern și auditorul companiei”, conchid ei.
Ultimele stiri pe BankNews.ro: