Pilon III: Arbitrul pensiilor a aprobat norma care obliga societatile sa publice rentabilitatea

Data publicarii: 18-02-2008 | Finante-Banci

Administratorii de fonduri de pensii private facultative (pilon III) sunt obligati sa publice pe propriile pagini de internet date cu privire la rentabilitate, precum si despre activul personal, numarul de unitati de fond si de contribuabili, potrivit unei norme aprobate de CSSPP.

Consiliul de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a aprobat saptamana trecuta norma cu privire la obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor facultative, emisa in aplicarea legii pensiilor facultative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Noul act normativ reglementeaza obligatiile de raportare si transmitere de informatii ale administratorilor de fonduri de pensii facultative, ale depozitarilor activelor fondurilor de pensii facultative, precum si ale agentilor de marketing persoane juridice, care desfasoara activitatea de marketing al prospectelor schemelor de pensii facultative, denumite entitati raportoare.

Astfel, administratorii au obligatia sa publice pe pagina proprie de internet raportarile anuale si semestriale, valoarea ratei de rentabilitate a fondului de pensii facultative, date despre activele fondului, numarul de unitati de fond, precum si numarul de participanti pentru ultima zi lucratoare a saptamanii incheiate.

De asemenea, administratorii fondurilor vor transmite anual si semestrial raportarile contabile. Continutul acestora este intocmit in conformitate cu legislatia in vigoare si cu normele CSSPP privind reglementarile contabile aplicabile entitatilor supravegheate si controlate de arbitrul pensiilor private. Raportarile contabile anuale si semestriale depuse la Comisie vor fi insotite de dovada depunerii la Ministerului Economiei si Finantelor (MEF), dupa caz.

De asemenea, administratorii transmit trimestrial, in cel mult zece zile lucratoare de la data incheierii trimestrului, valoarea ratei de rentabilitate a fondului de pensii facultative.
 
Administratorul transmite saptamanal catre CSSPP informatii despre participantii la fondul de pensii facultative, precum si situatia activelor si obligatiilor fondului de pensii facultative.

Depozitarul va transmite CSSPP, in prima zi lucratoare a fiecarei luni, valoarea provizionului tehnic existent. Evaluarea provizionului tehnic se va face pe baza acelorasi principii care stau la baza evaluarii activului net al fondului de pensii. Depozitarul va transmite zilnic CSSPP informatii despre valoarea activului total, valoarea activului net, valoarea unitara a activului net si numarul de unitati de fond.

Norma privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor facultative a fost transmisa spre publicare in Monitorul Oficial si va fi disponibila si pe site-ul CSSPP.

NewsIn

Ultimele stiri pe BankNews.ro: