Opinia Consiliului Fiscal cu privire la proiectul celei de-a doua rectificari bugetare pe anul 2011

Data publicarii: 17-11-2011 | Economie


In data de 15 noiembrie 2011, Ministerul Finantelor Publice a trimis Consiliului Fiscal  proiectul celei de-a doua rectificari a bugetului de stat si  a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011, solicitand opinia Consiliului Fiscal in baza art. 40, alin. (2) din Legea nr. 69/2010. In temeiul acestui articol de lege, Consiliului Fiscal ii revine drept atributie "analiza si elaborarea de opinii si recomandari, atat inainte de aprobarea de catre Guvern, cat si inainte de transmiterea catre Parlament, asupra legilor bugetare anuale, a rectificarilor bugetare, cat si asupra altor initiative legislative care pot avea un impact asupra volumului cheltuielilor bugetare, precum si evaluarea conformitatii acestora cu principiile si regulile  fiscale prevazute de prezenta lege”. 

Tinand cont de mandatul sau in conformitate cu prevederile legii 69/2010,  Consiliul Fiscal constata si emite urmatoarele opinii si recomandari privitoare la proiectul de rectificare bugetara: 

Proiectul de rectificare bugetara indeplineste conditiile art. 15, alin. (2) din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010 cu privire la faptul ca nu pot fi aprobate mai mult de doua rectificari bugetare pe an. Proiectul de rectificare indeplineste si regula stipulata la art. 9, alin. (2) din Legea nr. 69/2010 conform caruia totalul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat nu poate fi majorat pe parcursul anului bugetar, cu ocazia rectificarilor bugetare. 

Proiectul de rectificare bugetara prevede diminuarea veniturilor si cheltuielilor bugetului general consolidat cu aceeasi suma de 132 milioane lei, mentinand astfel tinta de deficit bugetar asumata prin Legea 285/2010 privind aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in strategia fiscal-bugetara.  

Revizuirea neta a proiectiei veniturilor bugetare se datoreaza actiunii concomitente a doi factori: 

- Cresterea veniturilor bugetare cu 1075 milioane lei ca urmare a implementarii unei noi scheme de stingere "in lant” a arieratelor bugetare.  Conform acestei scheme, aceasta suma va fi transferata din bugetul de stat catre bugetele locale si catre anumite companii de stat si ministere astfel incat in final aceste transferuri sa conduca la stingerea unor obligatii restante catre buget. Aceste sume insa se regasesc atat in cadrul veniturilor cat si in cadrul cheltuielilor bugetare, fara impact asupra nivelul deficitului bugetar.  

- Revizuirea descendenta a veniturilor totale ale bugetului general consolidat (excluzand influenta schemei de stingere "in lant” a arieratelor bugetare) cu 1206 milioane lei in principal ca urmare a revaluarii impozitelor indirecte si a veniturilor nefiscale (Detalii cu privire la evolutia agregatelor bugetare fata de prima rectificare bugetara a anului 2011 eliminand influenta schemei de stingere "in lant” a arieratelor bugetare se regasesc in Anexa 1). 

La nivelul cheltuielilor bugetare, revizuirea neta este rezultatul a doi factori: 

- Cresterea cheltuielilor bugetare cu 1075 milioane lei ca urmare a implementarii noii scheme de stingere "in lant” a arieratelor bugetare mentionata anterior. 

- Reducerea cheltuielilor totale ale bugetului general consolidat (excluzand influenta schemei de stingere "in lant” a arieratelor bugetare) cu 1206 milioane lei. Reduceri importante de cheltuieli sunt localizate la nivelul cheltuielilor cu "alte transferuri” (-996 milioane lei), asistenta sociala (-346 milioane lei), cheltuieli de capital (-315 milioane lei) si cheltuieli de personal (-244 milioane lei), permitand o majorare substantiala a cheltuielilor cu bunurile si serviciile de 655 milioane lei pentru stingerea unor obligatii restante.   

Consiliul Fiscal reaminteste ca prima rectificare bugetara a anului 2011 a prevazut o crestere a cheltuielilor totale cu 3.2 miliarde lei din care 1.43 miliarde lei reveneau implementarii primei scheme de stingere a arieratelor din acest an (cu impact egal pe venituri si cheltuieli), iar 1.8 miliarde lei reprezentau o majorare discretionara a unor capitole de cheltuieli motivata de o estimare mai optimista a veniturilor anuale la acea data.  

De asemenea, reamintim ca majorarea de cheltuieli din prima rectificare bugetara a fost facuta prin derogare de la prevederile Legii Responsabilitatii Fiscal Bugetare, care nu permite majorarea cheltuielilor totale cu ocazia rectificarilor bugetare. In retrospectiva, Consiliul Fiscal constata ca derogarea de la prevederile legale, pe  langa precedentul regretabil creat,             s-a dovedit a fi in final inutila, in contextul in care majorarea cheltuielilor bugetare (exclusiv impactul schemei de stingere "in lant” a arieratelor bugetare) de la prima rectificare a fost inversata aproape in totalitate cu ocazia celei de-a doua rectificari.  

In acest context, Consiliul Fiscal reitereaza recomandarea imbunatatirii procesului de programare bugetara pentru a preintampina situatii  de tipul celei create in 2011,  prin care, practic, daca se exclude impactul mecanismelor exceptionale de stingere a arieratelor, cea dea doua rectificare bugetara inverseaza in cea mai mare parte suplimentarile efectuate atat la venituri cat si la cheltuieli cu prilejul primei rectificari bugetare. Acest lucru ar permite in viitor respectarea regulilor fiscale statuate de Legea Responsabilitatii Fiscal-Bugetare. 

In ceea ce priveste recursul repetat la mecanisme exceptionale de stingere in lant a unor obligatii bugetare restante, Consiliul fiscal considera ca intarirea disciplinei financiare si un proces bugetar de calitate, atat la nivelul autoritatilor statului cat si la cel al companiilor de stat,  sunt singurele in masura sa rezolve cauzele structurale ale aparitiei arieratelor.  

Opiniile si recomandarile formulate mai sus de Consiliul Fiscal au fost aprobate de Presedintele Consiliului Fiscal, conform prevederilor art. 43, alin (2), lit. d) din Legea nr. 69/2010, in urma insusirii acestora de catre membri Consiliului, prin vot, in sedinta din data de 16 noiembrie 2011.

Ultimele stiri pe BankNews.ro: