INTERVIU Havrilet (ANRE): Consumatorii de energie casnici trebuie sa fie atenti la ofertele prea avantajoase

Data publicarii: 03-05-2016 | Economie

Consumatorii de energie casnici trebuie sa fie atenti la ofertele furnizorilor care promit preturi foarte mici, intrucat acestea pot avea clauze ascunse si chiar ilegale, precum scutirea de la plata certificatelor verzi si a contributiei de cogenerare, a declarat presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), Niculae Havrilet, intr-un interviu acordat AGERPRES.

El a arătat că, deși unele oferte sunt atractive la o primă vedere, este bine să ne asigurăm că acestea au condiții avantajoase pe întreaga perioadă a contractului și că respectă prevederile legale în domeniu. Este vorba despre posibile oferte în care nu sunt cuprinse informații privind valoarea certificatelor verzi sau contribuția de cogenerare. Iar orice promisiune de neplată a unor astfel de taxe venită din partea vreunui furnizor nu trebuie luată în considerare, pentru că nu respectă legislația în domeniu. Furnizorul nu poate scuti clienții finali casnici de la plata acestor taxe, deoarece acestea sunt obligații stabilite prin lege, a susținut șeful ANRE.

Havrileț recomandă consumatorilor ca, în cazul în care aleg să încheie un contract cu un nou furnizor, să fie atenți la preț, la durata contractului, la condițiile și modalitățile de plată, la garantarea clauzelor contractuale privind drepturile și obligațiile, inclusiv la clauzele penalizatoare. Alte clauze contractuale care necesită atenție sunt și condițiile în care părțile pot renegocia clauze din contract, condițiile de încetare a contractului, precum și clauze care pot produce efecte și după încetarea contractului.

Președintele ANRE a mai vorbit, în interviu, despre avantajele și dezavantajele pe care le are liberalizarea pieței de gaze și energie pentru consumatorii casnici.

AGERPRES: Ce se va întâmpla în acest an cu prețul gazelor și cu cel al energiei electrice plătite de consumatorii casnici? Niculae Havrileț: În anul 2016, pe segmentul energie electrică, vor fi parcurse etapele 10 și 11 de eliminare a tarifelor reglementate. Pentru etapa 10 de eliminare a tarifelor reglementate, aferentă perioadei 1.01.2016 — 30.06.2016, procentele de achiziție a energiei electrice din piața concurențială pentru clienții finali care nu au uzat de eligibilitate sunt de 100% din consumul clienților non-casnici și 60% din consumul clienților casnici. Pentru etapa 11, respectiv perioada 01.07.2016 — 31.12.2016, procentele sunt de 100% din consumul clienților non-casnici și, respectiv, 70% din consumul clienților casnici.

În ceea ce privește evoluția prețurilor de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat în anul 2016, în conformitate cu prevederile Legii nr. 127/2014 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 și a Legii petrolului nr. 238/2004, ANRE poate stabili începând cu 1 ianuarie 2015, respectiv cu 1 ianuarie 2016 și până la 30 iunie 2021, o structura de amestec import-intern pentru cantitatea de gaze naturale destinată consumului clienților casnici. Odată cu fundamentarea veniturilor aferente activității de furnizare reglementată pentru anul 2016 și ținând cont de faptul că un număr mare de clienți casnici vor avea un consum redus de gaze naturale din total consum, este posibil să se înregistreze evoluții crescătoare ale tarifelor aferente activității de furnizare gaze naturale, creștere datorată, în principal, angajamentelor cu instituțiile internaționale, reflectate prin prevederile Hotărârii Guvernului nr. 488/2015.

Astfel, creșterea prețurilor reglementate este influențată de majorarea prețului la producția internă, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 488/2015, cu un procentaj de 10%, de la 1 iulie 2016, de creșterea valorii stocului minim obligatoriu generată de creșterea prețului producției interne (spre exemplu, în anul 2015 impactul stocului de gaz asupra creșterii prețului final reglementat a fost de 4,5%), precum și de ajustarea tarifelor reglementate aferente serviciilor de distribuție, furnizare reglementată, transport și de înmagazinare. Cu privire la acest din urmă aspect, modificarea tarifelor aferente serviciilor reglementate va fi determinată de evoluția ratei inflației estimate pentru anul 2016, de recunoaștere a imobilizărilor corporale/necorporale realizate și puse în funcțiune în anul 2015, a costurilor de natura impozitelor pe construcții speciale și pe monopolul natural și altele asemenea impuse de stat, pe fondul scăderii constante a volumelor la nivelul întregii piețe, respectiv a volumelor distribuite, transportate, în condițiile în care sistemele de distribuție/transport/înmagazinare rămân în funcțiune, fiind necesare întreținerea, modernizarea sau înlocuirea acestora, după caz, în scopul asigurării continuității și siguranței în furnizare a gazelor naturale la clienții casnici.

AGERPRES: Când se va finaliza procesul de liberalizare a piețelor, atât la gaze, cât și la energie electrică? Niculae Havrileț: Procesul de liberalizare a piețelor de energie electrică și gaze naturale pentru clienții non-casnici s-a încheiat odată cu finalizarea implementării etapelor calendarului de eliminare a prețurilor reglementate pentru această categorie de clienți, mai precis la 1 ianuarie 2014, pentru clienții non-casnici de energie electrică și la 1 ianuarie 2015 pentru clienții non-casnici de gaze naturale. În ceea ce privește clienții casnici, potrivit calendarului în vigoare, procesul de eliminare a prețurilor reglementate pentru clienții casnici de energie electrică, început în iulie 2013, este prevăzut a se va încheia la finele anului 2017.

În domeniul gazelor naturale, Guvernul României s-a angajat ca, împreună cu ANRE, să elaboreze un nou grafic de eliminare a prețurilor reglementate pentru perioada 1 iulie 2015 — 30 iunie 2021, care să țină cont de trendul descrescător al evoluției prețurilor hidrocarburilor din regiune, precum și de perioada mai lungă de aliniere agreată cu instituțiile financiare internaționale. Astfel, în perioada iulie 2014 — martie 2015, în cadrul discuțiilor cu reprezentanții Fondului Monetar Internațional, Comisiei Europene și Băncii Mondiale, în ceea ce privește elaborarea și implementarea unei noi foi de parcurs (Calendar) pentru sectorul gazelor naturale, partea română a susținut următoarele idei: având în vedere procesul de dereglementare completă a prețurilor la gaze pentru clienții non-casnici, România a demonstrat determinare în continuarea și finalizarea procesului de liberalizare a pieței gazelor; procesul de dereglementare pentru clienții casnici a fost prelungit până la dată de 30 iunie 2021, conform prevederilor stipulate de Legea energiei și gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare. Totodată, este necesar să se reconsidere fostul Calendar agreat, luând în considerare noul context, dat de situația economică și socială actuală și, de asemenea, de previziunile referitoare la prețul gazelor naturale, corelat cu noile tendințe oferite de previziunile privind prețul petrolului pe piețele internaționale.

Propunerea de a implementa noul calendar începând cu data de 1 iulie 2015 a avut la bază necesitatea de a realiza, pe de o parte, o analiză a pieței de gaze pentru a fundamenta noul calendar de liberalizare și, pe de altă parte, de a identifica cu exactitate consumatorii vulnerabili astfel încât, în paralel cu noul calendar de liberalizare, să fie implementată o metodologie transparență de subvenționare directă a consumatorilor vulnerabili. Ținând cont de faptul că piețele centralizate de gaze naturale din România vor dobândi o relevanță puternică în stabilirea prețului gazelor, pe baze de concurență, transparență și nediscriminatorie, s-a considerat că este necesară elaborarea și implementarea noului calendar în corelare cu acest preț de pe piețele centralizate, pentru a se evita riscul de a avea un document ce conține prețuri care să exceadă prețului de pe piață liberalizată și care să afecteze prețul generat de concurență de pe piață.

AGERPRES: Care sunt avantajele liberalizării pentru consumatorii casnici? Niculae Havrileț: Piața liberalizată prezintă o serie de avantaje derivate din promovarea concurenței ca soluție pentru stabilirea prețului și calității serviciilor de furnizare. Dreptul de a-și alege furnizorul de energie electrică și de gaze naturale este unul din principalele avantaje pe care liberalizarea competiției îl aduce consumatorilor, aceștia având posibilitatea să negocieze direct cu furnizorii termenii și condițiile privind prestarea serviciului de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale, cum ar fi prețurile, modalitățile de plată și calitatea serviciului. Concurența reprezintă un stimulent pentru companii, încurajându-le să acționeze la potențial maxim pentru a furniza servicii de calitate și la prețuri accesibile. Într-o piață competitivă, companiile vor concura între ele pentru a-și extinde aria clienților și vor reacționa rapid și flexibil la modificările ce apar în structura cererii. În același timp, concurența impulsionează și spiritul antreprenorial, recompensând companiile eficiente și sancționându-le pe cele ineficiente. Pe termen lung, posibilitatea schimbării furnizorului de energie electrică și gaze naturale reprezintă un avantaj evident pentru întreaga piață de energie, iar cu o informare corectă și permanentă a consumatorilor, această se va putea maturiza în mod transparent și competitiv, cu beneficii pentru toți actorii.

AGERPRES: Care sunt dezavantajele liberalizării pentru consumatorii casnici? Niculae Havrileț: Dezavantajele care pot apărea sunt determinate, în principal, de riscurile generate de fluctuația prețurilor și de caracterul aleatoriu al evoluțiilor pe piață. Prin emiterea reglementărilor necesare, îi revine autorității de reglementare sarcina de a găsi rezolvări cât mai apropiate de mecanismele pieței concurențiale, astfel încât posibilele imperfecțiuni și disfuncționalități ale pieței să fie contracarate și eliminate, iar beneficiile să fie asigurate pentru toți consumatorii, indiferent de natura consumului. O piață competitivă aduce reale beneficii inclusiv de ordin social, prin scăderea prețurilor la energie de care să beneficieze toți consumatorii, inclusiv cei cu venituri reduse.

AGERPRES: Ce s-a întâmplat în alte țări după liberalizare? Care sunt particularitățile României? Niculae Havrileț: La sfârșitul anilor '90, a apărut un puternic curent favorabil liberalizării piețelor de energie electrică și gaze naturale, curent susținut de Comisia Europeană prin directivele emise, care aveau ca scop creșterea gradului de interconectare a piețelor de energie în vederea realizării pieței unice europene. Pionieră în acest context a fost Marea Britanie, iar "modelul britanic' a devenit modelul standard de reformă a sectorului energetic pentru statele membre, inclusiv pentru România. Calea către o piață competitivă, complet liberalizată, nu a fost ușoară, iar perioada de dezvoltare și consolidare a acesteia a durat mai mulți ani. Inevitabil, pe parcursul acestui proces au existat și îngrijorări legitime, mai ales cu privire la aspectele sociale și de mediu ale acestei transformări. Dar, în cele din urmă, liberalizarea sectorului energetic a adus beneficii importante pentru toate părțile implicate, oferind consumatorilor posibilitatea de alegere, ceea ce a determinat o receptivitate mai mare a companiilor din sector la nevoile acestora.

Evoluția procesului de liberalizare a sectorului energetic din România nu a cunoscut diferențe majore față de alte țări. În România, procesul de introducere a competiției în sector s-a desfășurat în conformitate cu prevederile directivelor europene de la acea vreme și a fost motivat de dorința de aderare la Uniunea Europeană, exprimată la nivel de țară. Prin modelul de piață implementat în România, în contextul preluării la nivel național a elementelor de acquis comunitar în domeniul energiei (energie electrice și gaze naturale), începând cu directivele referitoare la regulile comune de deschidere a pieței, s-a urmărit asigurarea condițiilor care să permită tuturor categoriilor de participanți la piață elaborarea unor strategii de afaceri durabile și eficiente, altfel spus să permită realizarea de beneficii pe întreg lanțul producere-transport-distribuție-furnizare, în condiții de integritate și transparență, astfel încât utilizatorul final, consumatorul, să beneficieze de prețuri rezonabile, rezultate ale stabilirii unei competiții corecte în piață.

Din anul 2007, anul aderării României la Uniunea Europeană, și până în prezent, procesul de liberalizare a fost coerent cu ritmul de maturizare a pieței, cu măsurile de protecție socială urmărite și cu procesul amplu și intens de implicare în eforturile generale dedicate integrării în piață unică europeană, integrare care, conform declarațiilor politice la nivel național și european, rămâne de importantă primordială.

AGERPRES: Care sunt principalele aspecte pe care trebuie să le aibă în vedere un consumator casnic când încheie un contract de furnizare cu un alt furnizor decât cel clasic? Niculae Havrileț: Clienții finali casnici trebuie să știe că au dreptul să își schimbe furnizorul de energie electrică și/sau gaze naturale în termen de 21 de zile de la data solicitării, cu respectarea condițiilor contractuale și că furnizorul poate fi oricare din operatorii economici deținători de licență de furnizare de pe teritoriul României, acest serviciu nefiind limitat la o anumită zona geografică de deservire.

Mai trebuie să știe că procesul de schimbare a furnizorului este unul gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de parcurgerea acestuia și că nu implică modificări de ordin tehnic. Este important de reținut că inițierea procesului de schimbare a furnizorului nu poate avea loc decât după ce clientul final a optat pentru noul furnizor. Iar în acest sens, se recomandă ca, în prealabil, să se solicite și să se analizeze comparativ ofertele mai multor furnizori, astfel încât clientul final casnic să poată alege în cunoștință de cauză oferta cea mai avantajoasă pentru el dintre cele disponibile pe piață.

În relația contractuală cu furnizorul ales, clienții finali casnici trebuie să acorde atenție informațiilor referitoare la preț, la durata contractului, la condițiile și modalitățile de plată, la garantarea clauzelor contractuale privind drepturile și obligațiile, inclusiv la clauzele penalizatoare. Alte clauze contractuale care necesită atenție sunt și condițiile în care părțile pot renegocia clauze din contract, condițiile de încetare a contractului, precum și clauze care pot produce efecte și după încetarea contractului.

După ce convin asupra clauzelor contractuale, clientul final și furnizorul ales încheie contractul de furnizare, care își va produce efectele de la dată încetării contractului încheiat cu furnizorul actual. Iar în acest scop, clientul final trebuie să notifice, în scris, actualului furnizor decizia de schimbare, precizând în mod expres dată încetării contractului de furnizare existent.

AGERPRES: În ultima vreme, mai multe firme nou intrate pe această piață vin cu oferte pentru clienții casnici la prețuri mai mici decât cele reglementate în prezent. Există vreo capcană în aceste oferte? La ce trebuie să fie atenți consumatorii? Cum își permit aceste firme să susțină prețuri mai mici decât cele reglementate? Niculae Havrileț: Deși unele oferte sunt atractive la o primă vedere, este bine să ne asigurăm că acestea au condiții avantajoase pe întreaga perioadă a contractului și că respectă prevederile legale în domeniu. Și mă refer aici la existența unor posibile oferte în domeniul energiei electrice în care nu sunt cuprinse informații privind valoarea certificatelor verzi sau contribuția de cogenerare. Orice promisiune de neplată a unor astfel de taxe venită din partea vreunui furnizor nu trebuie luată în considerare, pentru că nu respectă legislația în domeniu. Furnizorul nu poate scuti clienții finali casnici de la plata acestor taxe, deoarece acestea sunt obligații stabilite prin lege.

AGERPRES: Ce face ANRE pentru a veni în ajutorul consumatorilor casnici, în această perioadă când ne apropiem de liberalizarea totală a pieței? Niculae Havrileț: Informarea opiniei publice este foarte importantă pentru construirea unei percepții corecte asupra tuturor aspectelor legate de procesul de liberalizare și aplicare a calendarului de eliminare a prețurilor reglementate la energie electrică și gaze naturale. Sprijinul mijloacelor de informare în masă este foarte important pentru atingerea acestui scop și, de aceea, activitatea de informare pe care dorim să o dezvoltăm în contextul procesului de liberalizare se va concentra, în primul rând, pe intensificarea și eficientizarea colaborării și comunicării cu reprezentanții mass-media. Pentru aceasta, un loc important îl vor ocupa informările și comunicatele de presă, transmise ziarelor cotidiene, posturilor de televiziune și de radio, precum și interviuri și răspunsuri la întrebările adresate direct de către jurnaliști.

De asemenea, activitatea de informare a ANRE în această chestiune se va concentra și pe furnizarea de clarificări solicitate de consumatori fie telefonic, fie în scris, în format electronic și pe suport de hârtie sau chiar la sediu, pe publicarea de materiale informative la pagină web a autorității, și la punctul de informare organizat la sediul nostru. Pentru realizarea unei comunicări rapide și eficiente, la pagina de internet a autorității au fost create două rubrici dedicate exclusiv schimbării furnizorului, una pentru domeniul energiei electrice și una pentru domeniul gazelor naturale. Prin intermediul acestor rubrici se asigură accesul rapid și ușor la informațiile necesare, consumatorii având posibilitatea să consulte lista furnizorilor de energie electrică/gaze naturale sau linkurile către ofertele-tip ale titularilor de licență de furnizare a gazelor naturale care utilizează această facilitate, precum și materiale informative care prezintă, pe scurt, principalele aspecte legate de schimbarea furnizorului. Pe lângă aceste măsuri, ANRE a pus la dispoziția consumatorilor finali și o linie telefonică gratuită, dedicată exclusiv informării cu privire la schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale.

AGERPRES: De la începutul liberalizării, câți clienți casnici și-au schimbat furnizorul clasic, atât la energie electrică, cât și la gaze? Niculae Havrileț: Un rol important, determinant chiar, cu impact semnificativ asupra gradului de dezvoltare a unei piețe concurențiale funcționale îl reprezintă participarea activă a consumatorilor. Cu toate că, la momentul actual, numărul consumatorilor casnici care au ales să-și schimbe furnizorul nu este unul semnificativ, se constată însă existența unui trend crescător. Am remarcat, mai ales, un interes crescut al consumatorilor atât de energie electrică, cât și de gaze naturale, în privința obținerii de informații pe marginea acestui subiect, ceea ce ne face să credem că modificarea atitudinii individuale în comportamentul consumatorului român față de schimbarea furnizorului a început să prindă contur.

Astfel, din constatările de până acum, subiectele de interes ale consumatorilor s-au axat asupra avantajelor derivate din promovarea concurenței ca soluție pentru stabilirea prețului, dar mai ales a calității serviciilor de furnizare. De asemenea, consumatorii doresc să se informeze asupra existenței cadrului legal pentru schimbarea furnizorului pentru a se asigura că nu vor fi repercusiuni din partea furnizorului implicit, de zonele de deservire ale furnizorilor din piață concurențială (județ, sector etc), dacă aceștia practică tipurile de tarife ale furnizorului implicit (de exemplu tarif noapte/zi la energie electrică), posibilitățile de negociere cu furnizorii a termenilor și condițiilor privind prestarea serviciului de furnizare, de costurile procesului de schimbare a furnizorului, de modificări de ordin tehnic implicate etc.

Dar această tendință crescătoare nu se manifestă doar la nivelul consumatorilor casnici. Așa cum foarte corect ați remarcat și dumneavoastră, și interesul companiilor de furnizare pentru extinderea ariei de clienți a început să se facă simțit, mai ales în domeniul energiei electrice, care era oarecum deficitar sub acest aspect. Ca urmare a acestui fapt, numărul consumatorilor casnici care și-au schimbat furnizorul în acest domeniu a crescut, în ultimul an, de aproape 10 ori, chiar dacă ponderea consumatorilor individuali nu exercită încă o influență semnificativă pe piață. De asemenea, în domeniul gazelor naturale se constată o creștere a numărului de companii care aleg să utilizeze ofertele-tip pentru a veni în sprijinul consumatorilor. În prezent, există 68 de companii în sectorul gazelor naturale care pun la dispoziția clienților lor casnici și non-casnici facilități de acest tip.

Reacția rapidă și flexibilă la modificările apărute în structura cererii manifestată de companiile de profil sunt consecință directă și tangibilă a evoluției procesului de liberalizare din România, iar odată finalizat acest proces pentru clienții casnici, suntem convinși că interesul acestora pentru exercitarea dreptului de a-și alege furnizorul va crește în mod constant.

Sursa: Agerpress

Ultimele stiri pe BankNews.ro:
Folosim cookies pentru functionarea corecta a site-ului, masurarea traficului si functionalitati care ne permit sa iti prezentam un continut particularizat preferintelor tale. Pentru retragerea acordului pentru cookies, te rugam sa consulti Politica de Cookie. De asemenea, te invitam sa parcurgi Politica noastra de Confidentialitate, ce a devenit aplicabila incepand cu luna mai 2018.
DA, ÎNTELEG