Producatorii de lapte pot depune cereri pentru obtinerea ajutorului financiar european, in perioada 30 mai - 6 iunie

Data publicarii: 26-05-2016 | Economie

Producatorii din sectorul laptelui vor putea depune cereri pentru obtinerea ajutorului financiar european alocat acestui sector, intr-o noua etapa, respectiv in perioada 30 mai - 6 iunie 2016, in conditiile in care in prima etapa au fost depuse cereri doar pentru 80,44% din suma suma totala prevazuta de 8,7 milioane de euro, a anuntat, joi, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).

"Perioada de depunere a cererilor de ajutor financiar a fost 22 martie — 08 aprilie 2016. Au depus cereri de plată 16.837 de producători de lapte din cei aproximativ 21.000 înregistrați, cu o valoare de 7.057.952 euro, ceea ce reprezintă un procent de 80,44% din suma totală alocată sectorului. Pentru a veni în sprijinul producătorilor de lapte care nu au reușit să depună cererea de ajutor financiar în perioada menționată mai sus (...) s-a stabilit o nouă perioadă de depunere între 30.05 — 06.06.2016, în vederea distribuirii întregii sume către beneficiari", se arată într-un comunicat al MADR remis joi AGERPRES.

România avea prevăzută o sumă de 11,145 milioane de euro, echivalentul în lei, conform Hotărârii nr. 160 din 16 martie 2016 pentru distribuirea sumei stabilite în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2015/1.853 al Comisiei din 15 octombrie 2015 de acordare a unor ajutoare excepționale cu caracter temporar fermierilor din sectorul creșterii animalelor.

Din suma totală, echivalentul în lei a 8,773 milioane euro a fost alocată pentru sectorul laptelui și produselor lactate, iar echivalentul în lei a 2,372 milioane euro pentru sectorul de creștere a porcinelor.

"Pentru buna desfășurare a activității de administrare a cererilor de acordare a ajutorului financiar, APIA a elaborat 'Ghidul solicitantului ajutorului financiar', a dezvoltat o aplicație electronică și a elaborat instrucțiuni de lucru pentru primirea și verificarea cererilor. Preluarea cererilor în prima sesiune de depunere s-a desfășurat în condiții optime, iar până la data prezentei au fost introduse în aplicația electronică a ajutorului excepțional — în sectorul laptelui și produselor lactate circa 10.500 de cereri", precizează MADR.

Potrivit sursei citate, plata sprijinului se poate face după primirea tuturor cererilor de plată (inclusiv cele din sesiunea a doua) având în vedere procedura de redistribuire a plafonului rămas neutilizat sau reducere a cuantumului individual în cazul depășirii plafonului alocat.

Conform regulamentelor europene, plățile se efectuează până cel târziu la data de 30 iunie 2016.

"În sectorul laptelui și produselor lactate, ajutorul financiar se acordă producătorilor de lapte care sunt înscriși în sistemul cotelor de lapte la APIA, ca producători cu cote de livrări pentru anul de cotă 2014-2015, și dețin cotă de livrări la data de 31 martie 2015; sunt în activitate, fapt dovedit prin existența unui contract încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni, valabil la data depunerii solicitării, cu un prim-cumpărător, și dețin cel puțin un document fiscal care să ateste livrarea laptelui, aferent contractului; producția de lapte livrată pe beneficiar este de minimum 5 tone de lapte în anul de cotă 2014-2015", precizează MADR.

Suma cuvenită fiecărui producător de lapte se calculează de către APIA conform cantității de lapte livrate în anul de cotă 2014-2015, respectiv 240 euro/beneficiar pentru producătorul care a livrat o cantitate de lapte cuprinsă între 5 tone inclusiv și 20 de tone inclusiv; 12 euro/tonă pentru producătorul care a livrat o cantitate de lapte mai mare de 20 de tone și până la 200 de tone inclusiv; 2.900 euro/beneficiar pentru producătorul care a livrat o cantitate de lapte mai mare de 200 de tone.

Sursa: Agerpress

Ultimele stiri pe BankNews.ro: