BNR: Fluxul net de investitii straine directe in anul 2016 a atins nivelul de 4,517 miliarde de euro

Data publicarii: 30-09-2017 | Economie

Fluxul net de investitii straine directe in anul 2016 a atins nivelul de 4,517 miliarde de euro, iar soldul final al acestora la 31 decembrie 2016 ajunsese la valoarea de 70,113 milioane euro, potrivit unui comunicat al Bancii Nationale a Romaniei.

Astfel, din totalul de 4,517 miliarde de euro, 4,341 miliarde de euro reprezentau aport la capitalurile proprii (nivel rezultat prin însumarea participațiilor la capitalul întreprinderilor ISD, în valoare de 3,203 miliarde de euro, cu profitul reinvestit în întreprinderile ISD în valoare de 1,138 miliarde de euro), iar 176 de milioane de euro credit net de la investitorii străini.

Soldul final al investițiilor străine directe la 31 decembrie 2016 atinsese valoarea de 70,113 miliarde de euro, din care: 48,964 miliarde de euro constituiau aport la capitalurile proprii, inclusiv profitul reinvestit (69,8%), iar 21,149 miliarde de euro credit net primit de la investitorii străini (30,2%).

Conform BNR, veniturile nete din participații la capital au înregistrat valoarea de 4,287 miliarde de euro și au fost calculate ca diferență între profiturile după impozitare obținute de întreprinderile ISD care au înregistrat profit, în valoare de 7,410 miliarde de euro, și pierderile înregistrate de întreprinderile ISD care au înregistrat pierderi, în valoare de 3,123 miliarde de euro.

Veniturile nete din dobânzi, calculate ca diferență între dobânzile primite de investitorii străini direcți pentru creditele acordate întreprinderilor lor din România, atât direct, cât și prin alte companii nerezidente din cadrul grupului, și dobânzile plătite de aceștia pentru creditele primite de la întreprinderile lor din România, atât direct, cât și prin alte companii nerezidente din cadrul grupului, au înregistrat un nivel de 782 de milioane de euro.

Banca Națională a României, în colaborare cu Institutul Național de Statistică, a realizat cercetarea statistică privind investițiile străine directe (ISD). Obiectivul principal al acestei cercetări statistice a fost determinarea soldului ISD în România la 31 decembrie 2016 și a fluxurilor (mișcărilor) ISD în cursul exercițiului financiar 2016, în întreprinderile investiție străină directă rezidente.

Cercetarea statistică ISD a fost realizată în conformitate cu prevederile metodologice ale Manualului balanței de plăți și poziției investiționale internaționale al Fondului Monetar Internațional, ediția a 6-a (BPM6).

Sursa: Agerpress