Ministerul Transporturilor creste cu 120 numarul de posturi la ARSVOM si CERONAV

Data publicarii: 07-01-2018 | Economie

Ministerul Transporturilor (MT) propune suplimentarea numarului maxim de posturi la Agentia Româna de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM), cu 80 de posturi, si la Centrul Român pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale (CERONAV) cu 40 posturi, potrivit unui proiect de Hotarâre de Guvern publicat pe site-ul institutiei.

"Modificarea numarului maxim de posturi este necesara pentru angajarea personalului de specialitate din activitatea de baza a institutiilor, pentru activitatile noi introduse prin acte normative, pentru a asigura desfasurarea normala a activitatii si în conditii de siguranta", se mentioneaza în instrumentul de motivare care însoteste proiectul de act normativ.

Potrivit sursei citate, în cazul ARSVOM, suplimentarea personalului este determinata de achizitionarea a doua nave specializate pentru cautarea si salvarea vietii omenesti pe mare (SAR - Search and Rescue) si a unei nave specializate de depoluare. 

"Potrivit Hotarârii Guvernului nr. 94/2017 pentru aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor aferente proiectului de investitii 'Nave specializate SAR', beneficiar Agentia Româna de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare, se vor achizitiona doua nave specializate SAR, iar, potrivit Hotarârii Guvernului nr. 93/2017 pentru aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor aferente proiectului de investitii 'Nava specializata de depoluare', beneficiar Agentia Româna de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare, ARSVOM va achizitiona o nava specializata care sa acopere eficient etapele de colectare si transport al reziduurilor si care sa joace rolul de centru de comanda în timpul interventiei. În aceste conditii, este necesara suplimentarea numarului de posturi pentru asigurarea permanentei la bordul navelor care urmeaza a fi achizitionate în vederea îndeplinirii obligatiilor ce ne revin în activitatea de cautare si salvare a vietilor omenesti pe mare si în apele nationale navigabile precum si în activitatea de depoluare", se mentioneaza în document.

În ceea ce priveste CERONAV, este nevoie de suplimentarea numarului de posturi în urma introducerii a 70 de cursuri noi.

"În cadrul Centrului Român pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV nu este asigurat personalul minim necesar desfasurarii activitatii având în vedere introducerea a 70 de cursuri noi dupa anul 2013, finalizarea investitiei din cadrul subunitatii Galati, dotarea unitatii cu mijloace noi de instruire. Cele 40 posturi sunt necesare desfasurarii în conditii optime a activitatii de instruire a personalului navigant, respectiv: 22 posturi de personal didactic, opt posturi de personal auxiliar si zece posturi de personal administrativ", se precizeaza în instrumentul de motivare.

Ministerul Transporturilor mentioneaza ca, în anul 2013, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta nr. 77/2013, au fost reduse posturile vacante indiferent de specialitatea acestora, în prezent institutiile respective confruntându-se cu o lipsa a personalului de specialitate în conditiile în care activitatea acestora s-a dezvoltat si/sau s-a diversificat.

"Numarul insuficient de personal conduce la efectuarea muncii peste programul normal de munca, de catre personalul existent, fara ca aceasta sa poata fi compensat cu timp liber corespunzator", subliniaza sursa citata.

Agentia Româna de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare este organul tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor prin care acesta asigura activitatea de cautare si salvare a vietii omenesti pe mare si interventii în caz de poluare.

Pentru cautarea si salvarea vietii omenesti pe mare, interventie care trebuie asigurata de statele riverane gratuit, în conformitate cu prevederile Conventiei internationale din 1979 pentru cautarea si salvarea vietii omenesti pe mare (SAR '79) la care România a aderat în 1998, capacitatea ARSVOM este limitata din punct de vedere al numarului maxim de persoane ce pot fi salvate, al zonei de actiune, cât si a conditiilor meteo nefavorabile la momentul interventiei. În cazul unor accidente majore (numar mare de naufragiati) dotarea ARSVOM este insuficienta si nu va putea duce la bun sfârsit o astfel de interventie, întrucât niciuna dintre navele din dotarea actuala nu poate lucra în conjunctie cu elicopterele ce participa la interventia de cautare si salvare de vieti omenesti pe mare.

În cazul interventiilor în zona economica exclusiva, conform prevederilor Legii nr. 165/2016 privind siguranta operatiunilor petroliere offshore, acolo unde România are responsabilitate, se impune statului sa poata interveni în cazul accidentelor la platformele petroliere. Autoritatea nationala responsabila pentru domeniul naval realizeaza testarea periodica a capacitatii de pregatire în vederea unei interventii eficiente în cazul accidentelor majore, cooperând cu autoritatile statelor membre potential afectate, agentiile relevante ale Uniunii Europene si, pe baza de reciprocitate, cu autoritatile tarilor terte potential afectate.

"Pentru aducerea la îndeplinire a obligatiilor statului român ce deriva din conventiile internationale, la care România este parte, potrivit HG nr. 94/2017 se vor achizitiona doua nave SAR. Îmbunatatirea sigurantei maritime prin achizitionarea a doua nave specializate SAR raspunde cerintelor Uniunii Europene si se pliaza pe Agenda Comisiei Europene în contextul luarii de masuri imediate pentru a împiedica producerea de tragedii umane, precum si de a consolida mecanismele de abordare a situatiilor de urgenta determinate de migratie, de accidente navale sau pe platformele petroliere", afirma MT.

În plus, România, ca stat membru al Uniunii Europene, si, totodata, al Organizatiei Maritime Internationale (IMO) are obligatii privind interventia în caz de poluare ce deriva din conventiile si programele internationale la care este parte.

"În cazul unor poluari majore, dotarea ARSVOM este depasita de situatie si exista riscul de a nu putea duce la bun sfârsit o interventie în caz de poluare majora (peste 700 tone poluare cu hidrocarburi). De aceea, este necesara dotarea ARSVOM cu o nava specializata care sa acopere eficient etapele de colectare si transport a reziduurilor si care sa joace rolul de centru de comanda în timpul interventiei. Nava specializata trebuie dotata cu sistem de detectie a zonei poluate", se mai spune în instrumentul de motivare.

Totodata, activitatile de transport naval sunt însotite de un important factor de risc si cu toate masurile tehnico-organizatorice si manageriale luate de companiile de navigatie si de autoritati, accidentele navale se produc cu consecinte însemnate, dintre care cele mai importante fiind pierderile de vieti omenesti, pierderile materiale sau afectarea mediului marin prin poluare. Evenimentele care se produc impun necesitatea unor interventii rapide si de amploare care sa conduca la reducerea la minimum a pierderilor materiale si la salvarea vietilor omenesti aflate în pericol.

"Luând în considerare prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 948/2013 pentru aplicarea Principiilor de stabilire a echipajului minim de siguranta, adoptate de Adunarea Organizatiei Maritime Internationale prin Rezolutia A.1047 (27) din 30 noiembrie 2011 si ale Ordinului  ministrului transporturilor nr. 39/2014 privind stabilirea echipajului minim de siguranta pentru navele maritime care arboreaza pavilion român, pentru ca la navele mai sus mentionate, în orice moment sa fie asigurate: operarea în siguranta a navei, securitatea acesteia si protectia mediului, trebuie sa se suplimenteze numarul maxim de posturi cu 80 de posturi la ARSVOM", se subliniaza în document.

Sursa: Agerpress

Ultimele stiri pe BankNews.ro: