Sprijin financiar de pana la 4 milioane de euro/proiect pentru investitii productive in acvacultura

Data publicarii: 29-01-2018 | Economie

Solicitantii de fonduri europene pot primi prin Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 pâna la patru milioane de euro pe proiect prin masura II.2 " Investitii productive în acvacultura", potrivit anuntului publicat de Directia Generala de Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM.

Apelul privind depunerea de cereri de finantare este deschis din 19 ianuarie si va fi activ pâna pe 20 martie 2018.

Conform anuntului, alocarea financiara totala pentru acest apel este de 241,39 milioane de lei, echivalentul a 51,89 milioane de euro, din care pentru Investitii Teritoriale Integrate (ITI) sunt disponibile 83,73 milioane de lei (aproximativ 18 milioane de euro), la un curs de 4,6520 lei/euro, valabil în luna ianuarie 2018.

"În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finantare si documentele anexate vor fi introduse si respectiv atasate online cu semnatura electronica în aplicatia electronica MySMIS2014, disponibila la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul mentionat mai sus. În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singura cerere de finantare", se precizeaza în anunt.

Valoarea maxima eligibila aferenta unui proiect este de 18,60 milioane de lei (echivalentul a patru milioane de euro), iar cea minima, de 23.260 lei, respectiv 5.000 de euro.

Durata minima de implementare a proiectului este de o luna.

"Solicitantul de finantare trebuie sa îndeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate în Ghidul Solicitantului aferent masurii. Procedura de evaluare si selectie este afisata pe site-ul www.ampeste.ro si este disponibila la cerere la sediile Centrelor Regionale AMPOPAM. Ghidul Solicitantului a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr.188 din data de 7.06.2017 si este publicat pe site-ul DGP-AMPOPAM, www.ampeste.ro", se arata în anunt.

Potrivit Ghidului de finantare, beneficiarii acestor fonduri nerambursabile sunt întreprinderile si ONG-urile cu activitate economica din domeniul acvaculturii.

Activitatile finantate în cadrul acestei masuri sunt: investitiile noi productive, investitii privind modernizarea fermelor, diversificarea productiei si a speciilor de cultura, diversificarea surselor de venituri si cresterea profitabilitatii fermelor prin dezvoltarea turismului si pescuitului recreativ.

Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil acordat în cadrul acestei cereri de finantare este de 50% din valoarea eligibila a proiectului (inclusiv TVA eligibil) pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii si ONG-uri cu activitate economica în domeniul acvaculturii sau de 30% din valoarea eligibila a proiectului (inclusiv TVA eligibil) pentru întreprinderile care nu se încadreaza în definitia IMM-urilor si ONG-urilor cu activitate economica în domeniul acvaculturii.

Pentru implementarea proiectului, beneficiarul se va angaja sa asigure o cofinantare în procent de minimum 50%, respectiv minimum 70% (în functie de încadrarea în categoria de IMM) din valoarea eligibila a proiectului.

Pentru derularea proiectului, beneficiarul va asigura cofinantarea investitiei prin mai multe modalitati: aport în natura, aport în numerar constituit de beneficiar, surse de finantare (credit bancar) sau combinatii între acestea.

Acvacultura reprezinta unul dintre principalii piloni ai programului si este încadrata în Prioritatea Uniunii nr. 2 (PU2) - Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizarii resurselor, inovatoare, competitive si bazate pe cunoastere.

Obiectivul general pentru acvacultura este de a îmbunatati viabilitatea economica a întreprinderilor, de a garanta siguranta si sanatatea alimentara, de a construi avantaje competitive pentru acest sector.

 

Sursa: Agerpress

Ultimele stiri pe BankNews.ro: