Anunt de Presa: Temprent - platforma evolutiva de micro-tranzactionare

Data publicarii: 11-06-2020 | Actualitate


S.C. 4E SOFTWARE S.R.L., cu sediul social în Str. Gheorghe Țițeica nr.6, sector 2, București, cod poștal 020291, anunță finalizarea proiectului cu titlul „TEMPRENT – PLATFORMA EVOLUTIVĂ DE MICRO-TRANZACȚIONARE”, My SMIS 115917, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 2 „Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”, Acțiunea 2.2.1. „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, Obiectiv specific 2.2. „Creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică” in baza Contractului de finantare nr. 83, semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) – în calitate de Autoritate de Management și Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale – în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate, începând cu data de 16.06.2020.

Valoare totală a proiectului este de 1.973.216,40 lei, din care asistență financiară nerambursabilă este de 1.524.848 lei (din care 1.219.878,40 lei din FEDR și 304.969,60 lei din bugetul național).

Proiectul a fost implementat în Str. Gheorghe Țițeica nr.6, sector 2, București, cod poștal 020291, având ca dată de finalizare 15.06.2020.

Obiectivul general al proiectul este creșterea competitivității atât a 4E SOFTWARE S.R.L, cât și a celorlalți membri ai Clusterului pentru Evoluția Rapidă a Tehnologiilor Inovative – “CERTI”, prin dezvoltarea unei platforme inovative de micro-tranzacționare online destinată dezvoltării de proiecte pe termen scurt și mediu, pentru multiple domenii industrial-comerciale și în particular pentru sprijinirea lansării de IMM-uri de tip start-up sau spin-off, precum și noi divizii, departamente, proiecte de interes public.

Implementarea cu succes a proiectului a dus la creșterea capacității de cercetare/dezvoltare și inovare, atât la nivelul solicitantului și al Clusterului pentru Evoluția Rapidă a Tehnologiilor Inovative – “CERTI”, cât și al eco-sistemului de afaceri al României și al zonei europene, prin dezvoltarea unui sistem informatic online care le permite clienților și partenerilor ce vor utiliza funcționalitățile acestuia să-și dezvolte rapid noi sucursale, proiecte localizate, start-up-uri și spin-off-uri sau să-și optimizeze costurile operaționale deja existente.

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Detalii suplimentare se pot obtine de la:
Nume persoana contact: Andrei Ionuț Damian
Functia: Administrator
Tel: 0722 291 278; e-mail: office [at] 4esoft.ro

„Conținutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei” Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitați
www.fonduri-ue.ro
„Competitivi împreună”
Ultimele stiri pe BankNews.ro: