Aspecte practice cu privire la redirecționarea impozitului pe profit sau al microintreprinderilor

Data publicarii: 09-01-2023 | Economie
Nu cu mult timp în urmă am semnalat intrarea în vigoare a OPANAF nr. 1679/2022 în urma căruia plătitorii de impozit pe profit și microintreprinderile pot solicita redirecționarea unor sume din impozitul datorat statului român prin depunerea formularului 177 (Cerere privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microintreprinderilor”). Contribuabilii pot face acest lucru în termen de șase luni de la termenul legal de depunere a declarației anuale pe profit, respectiv pe veniturile microintreprinderilor aferente trimestrului al patrulea.

În anul 2022, termenul a fost data de 27 decembrie 2022, dată până la care aceștia puteau redirecționa impozitele aferente anului 2021.

„Similar cu sponsorizările/ contractele de mecenat/ bursele private pentru care cheltuielile au fost efectuate în cursul anului, redirecţionarea trebuie făcută respectând prevederile legii 32/1994, ale legii 334/2022 sau prevederile corespunzătoare din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, după caz. În cazul în care entitatea beneficiară este o persoană juridică fără scop lucrativ sau o unitate de cult, redirecţionarea poate fi făcută numai dacă beneficiarul sponsorizării este înscris la data plăţii sumei în Registrul entităţilor/ unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale”, scriu Diana Lupu, Partener, Global Compliance and Reporting, EY România și Ana-Maria Niţu, Senior Manager, Global Compliance and Reporting, EY România.

OPANAF nr. 1679/2022 nu prevede obligativitatea încheierii unui contract de sponsorizare/bursă privată. Cu toate acestea, în formularul 177 necesar la depunerea declarației de redirecționare a impozitelor datorate, este prevăzută o rubrică separată în care contribuabilii trebuie să completeze pentru fiecare beneficiar în parte numărul și data contractului privind acordarea sponsorizărilor sau a burselor private.

„Deşi contribuabilii vor întocmi contracte de sponsorizare/ mecenat/ burse private în numele lor, pentru sumele pe care intenţionează să le redirecţioneze, având în vedere că efectuarea plăţilor aferente sumelor redirecţionate din impozitul pe profit/ impozitul pe veniturile microîntreprinderilor rămâne în sarcina autorităţii fiscale, aceste redirecţionări nu vor fi înregistrate în evidenţele contabile ale contribuabililor, contractul fiind întocmit în scopul susţinerii cererii adresate prin intermediul formularului 177”, adaugă cei doi reprezentanți EY.

Menționăm de asemenea că formularul 177 poate fi amendat/corectat de către contribuabili în urma depunerii unei cereri rectificative. Acest lucru se poate întâmpla în cazurile în care impozitele datorate pentru anul în care se face cererea de redirecționare suferă la rândul lor recrtificări.

„Atunci când rectificarea este făcută în sensul diminuării impozitelor datorate, se poate ajunge în situaţia în care autoritatea fiscală să fi redirecţionat, în baza declaraţiei 177 depuse iniţial de către contribuabil, o sumă mai mare decât suma pe care contribuabilii ar fi avut dreptul să o redirecţioneze. În astfel de situaţii, contribuabilii vor datora bugetului de stat diferenţa de impozit pe profit/ impozit pe veniturile microîntreprinderilor care a fost redirecţionată în plus”, adaugă cei doi reprezentanți EY.