Punct de vedere EY România: Autorizarea spațiilor de depozitare temporară şi utilizarea unei garanții globale - cerințe obligatorii pentru vămuirea mărfurilor începând cu 1 decembrie 2023

Data publicarii: 09-10-2023 | Finante-Banci
Începând cu data de 1 decembrie 2023, noile sisteme de procesare a formalităților vamale de import, export și tranzit vor deveni operaționale. Astfel, la nivelul țării noastre se va formaliza obligația comisionarilor vamali și importatorilor de a deține spații de depozitare temporară autorizate de vamă. În prezent, vămuirea se poate realiza și fără descărcarea mijlocului de transport la destinație, acest lucru fiind opțional.

Încă din anul 2016 când a intrat în vigoare Noul Cod Vamal Unional, legislația europeană prevedea faptul că mărfurile importante din afara Uniunii Europene aduse pe teritoriul acesteia se află în depozit temporar, între momentul în care ajung în acest teritoriu și până sunt prezentate autorităților vamale și sunt ulterior importante. Excepție făceau mărfurile plasate în zonele libere sau sub tranzit unional. Din decembrie, noile module IT de import vor comunica cu cele de plasare în regim de depozit temporar, acestea atrăgând după sine depunerea unei declarații de depozitare temporară electronică.

Mărfurile vor fi plasate în spații de depozitare temporară autorizate în prealabil. Acestea vor fi operate fie de importator, fie de un depozitar, sau comisionar vamal care are obligația de a furniza o garanție pentru a acoperi orice datorie vamală care ar putea apărea pe durata depozitării. Mărfurile vor putea rămâne în aceste spații de depozitare vreme de 90 de zile fără a fi supuse drepturilor de import sau altor măsuri comerciale.

„În cazuri specifice (și pentru o perioadă limitată la 3 şi 6 zile), mărfurile aflate în depozit temporar pot fi depozitate într-un alt loc desemnat sau aprobat de autoritatea vamală. De exemplu, pentru prezentarea mărfurilor în vamă se poate desemna un alt spațiu, diferit de cel al biroului vamal competent, dacă solicitantul garantează asigurarea unei bune derulări a operațiunilor (de ex., este autorizat AEO[1]), autoritatea vamală poate exercita supravegherea. Dacă spațiul respectiv este deja autorizat ca depozit temporar, aprobarea de la vamă nu mai este necesară”, scriu Mihai Petre, Director, Comerț Internațional, EY România şi Cosmin Dincă, Manager, Comerț Internaţional, EY România.

„În concluzie, în perioada următoare sunt așteptate schimbări în procesul de vămuire ce pot atrage obținerea de autorizații vamale noi, dar și oportunități operaționale prin alegerea unor locații de depozitare mai bine poziționate din punct de vedere logistic. Recomandăm importatorilor/ comisionarilor vamali să analizeze din timp dacă vor fi impactaţi de aceste modificări în funcție de activitatea desfășurată”, conchid cei doi.
Ultimele stiri pe BankNews.ro: