EY Law România: Prima înregistrare din oficiu a unui sediu permanent din industria farmaceutică anulată definitiv de instanța de judecată

Data publicarii: Astazi, 20-11-2023 | Afaceri
În lipsa îndeplinirii condițiilor legale de fond și procedură, Curtea de Apel București a anulat definitiv decizia de înregistrare din oficiu de sediu permanent și sediu fix pentru un contribuabil din industria farmaceutică. Activitatea de inspecție fiscală a înregistrat în ultimii ani din oficiu sedii permanente și sedii fixe pentru 10 societăți nerezidente care fac parte din grupurile și companiile multinaționale prezente în România. Aceasta este o practică comună și altor industrii și se circumscrie unor tendințe agresive din întreaga Europă de Est.

Astfel, în cadrul unui eveniment EY, Direcția Generală de Coordonare a Inspecției Fiscale a confirmat că există analize de risc extensive care vizează stabilirea de sedii fixe și de sedii permanente pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară operațiuni generatoare de venituri în țara noastră. Reprezentanții ANAF au confirmat de asemenea schimburile de informații cu celelalte state membre ale Uniunii Europene în vederea identificării contribuabililor nerezidenți care prezintă un risc de sediu permanent.

„Decizia de înregistrare din oficiu anulată de Curtea de Apel București a fost motivată precar, atât în fapt, cât şi în drept, cu încălcarea Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Simpla indicare a unui articol de lege în întregul său nu satisface imperativul motivării. Mai mult, pe parcursul judecării cauzei, ANAF a revenit asupra temeiului de drept al deciziei de înregistrare, indicând alte prevederi legale decât cele inițiale, aspect care încalcă principiul univocității actului administrativ fiscal”, scrie Emanuel Băncilă, Partener coordonator Litigii și Inspecții Fiscale, Casa de avocatură Băncilă, Diaconu și Asociații.

Instanța a reținut o serie de nereguli procedurale printre care regăsim lipsa audierii destinatarului măsurii de înregistrare sau comunicarea actului administrativ la o adresă diferită de sediul din străinătate al acestuia. S-a reținut de asemenea lipsa unei analize critice din partea organului de soluționare a contestației formulate împotriva deciziei de înregistrare.

„Această decizie definitivă de anulare a deciziei de înregistrare din oficiu a sediului permanent şi sediului fix, vine după ce anterior, Casa de avocatură Băncilă, Diaconu și Asociații a obținut nu mai puțin de șapte decizii judecătorești de suspendare de decizii de înregistrare din oficiu a unor sedii permanente şi sedii fixe pentru mai multe societăți nerezidente, parte a unor grupuri de societăți multinaționale. Decizia definitivă favorabilă a fost obținută de către echipa de avocați Băncilă, Diaconu și Asociații, condusă de Emanuel Băncilă, formată din Ana Mihai, Olimpia Farcaş și Ana Maria Damian”, adaugă acesta.
Ultimele stiri pe BankNews.ro: