EY România: Aplicarea beneficiilor fiscale ar contribui major la optimizarea fluxurilor financiare și la consolidarea fiscală a afacerilor din România

Data publicarii: 08-12-2023 | Economie
O serie de beneficii fiscale prevăzute în Codul Fiscal ar putea asigura în viitorul apropiat o mai bună structurare a impozitelor datorate către stat dar și a cash flow-ului în cazul în care ar fi aplicate total sau parțial în funcție de profil și de domeniul de activitate.

Sunt trei mari categorii în care am putea organiza aceste beneficii fiscale, în funcție de impozitele asupra cărora au impact în sensul reducerii bazei de impozitate la calculul acestora.

Astfel, Codul Fiscal prevede o serii de beneficii cu impact direct asupra impozitului pe profit. Acestea pot fi acordate pentru profitul reinvestit, pentru activitățile de cercetare și dezvoltare, pentru creșterea capitalurilor proprii, amortizarea accelerată sau consolidarea fiscală a grupurilor de companii.

În cea de-a doua categorie regăsim facilitățile fiscale care au impact pe zona taxelor indirecte care astfel pot fi reduse. Acestea se referă la elemente precum grupul fiscal, amânarea plății TVA în vamă sau dobânzi la rambursările întârziate.

În cea de-a treia categorie de facilități fiscale le regăsim pe cele din zona impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale pentru domeniul IT sau pentru activitățile de cercetare și dezvoltare.

„Recomandăm companiilor să aibă prioritar în vedere aplicarea facilităților fiscale existente în România, întrucât sunt generatoare de beneficii și îmbunătățesc semnificativ cash-flow-ul, atât prin diversitatea lor, cât și prin existența reglementărilor legislative clare. Analiza efectuată de noi la nivelul contribuabililor români arată că, la momentul actual, firmele românești nu conștientizează întru totul potențialul beneficiilor fiscale și, prin urmare, încă nu le utilizează la capacitate maximă”, a subliniat Andra Cașu, Partener și liderul departamentului Taxe directe, EY România.

Cât privește scutirea de impozit a profitului reinvestit, anul 2023 a extins aria de aplicare adăugând două noi categorii și anume activele reprezentând retehnologizarea și cele utilizate în producție și procesare.

„Avem experți, se pot crea procedurile necesare, astfel încât să fie evitat riscul de neconformare la eventuale controale ale fiscului, deci nu mai e cazul unei reticențe din partea companiilor în analiza și adoptarea beneficiilor pe zona de cercetare-dezvoltare”, a adăugat Andra Cașu.

„Pe baza directivei de TVA putem accesa anumite beneficii fiscale, ce exced prevederile mai stricte din Codul fiscal. Astfel, avem opțiunea de a ne adresa instanței naționale și Curții Europene de Justiție. În cazul unei decizii favorabile, autoritățile fiscale din România vor fi obligate să aplice decizia instanței”, a precizat Costin Manta, Partener EY, Impozite indirecte.

„În contextul actual, în care se așteaptă o înăsprire a legislației fiscale, menținerea facilităților fiscale reprezintă o oportunitate importantă de reducere a costurilor fiscale și de îmbunătățire a indicatorilor de cash flow. Totuși, conform celui mai recent studiu EY, o mare parte dintre contribuabili au omis să aplice aceste facilități fiscale. Recomandarea noastră este să se analizeze oportunitatea aplicării lor, întrucât procedura de aplicare este relativ clară și simplă, iar beneficiile se vor vedea într-un termen foarte scurt”, a adăugat Costin Manta.
Ultimele stiri pe BankNews.ro: