Studiu Deloitte: opt din zece lideri la nivel global se asteapta ca Gen AI sa le transforme organizatia in urmatorii trei ani

Data publicarii: 13-02-2024 | IT&C
Studiul Deloitte "The State of Generative AI in the Enterprise: Now decides next" scoate în evidență o încredere substanțială din partea liderilor de afaceri globali în potențialul inteligenței artificiale generative (Gen AI) de a transforma organizațiile în următorii trei ani. Majoritatea liderilor (79%) anticipează că Gen AI va avea un impact semnificativ asupra eficienței, productivității și reducerii costurilor în organizațiile lor, indicând o orientare predominantă către beneficiile tactice ale tehnologiei.

În ciuda optimismului general, studiul relevă și provocări în adoptarea Gen AI, inclusiv lipsa competențelor tehnice în rândul angajaților și necesitatea unei recalibrări a forței de muncă pentru a se alinia la noile cerințe tehnologice. Doar o fracțiune din lideri (22%) consideră că organizațiile lor sunt bine pregătite pentru a aborda provocările legate de capitalul uman generate de adoptarea Gen AI. Această constatare subliniază o nevoie acută de educație și recalificare, cu un accent deosebit asupra dezvoltării unui cadru solid pentru gestionarea inițiativelor legate de Gen AI.

Andrei Ionescu, Consulting Market Leader la Deloitte România, evidențiază importanța adaptării culturale și educaționale în organizații pentru a naviga cu succes transformarea digitală împulsionată de Gen AI. Subliniind ritmul alert al inovațiilor în domeniu, Ionescu accentuează necesitatea unei culturi organizaționale axate pe învățare continuă și adaptabilitate.

Pe lângă provocările legate de competențele și educația angajaților, guvernanța și managementul riscului reprezintă bariere semnificative în adoptarea Gen AI, cu doar un sfert din respondenți considerând că organizațiile lor sunt bine pregătite să gestioneze aceste provocări. Preocupările legate de guvernanță includ încrederea în rezultate, riscurile privind proprietatea intelectuală și utilizarea necorespunzătoare a datelor.

În ciuda acestor provocări, unele organizații au început să facă progrese în gestionarea riscurilor asociate cu Gen AI, implementând măsuri precum monitorizarea cerințelor de reglementare și stabilirea unui cadru de guvernanță specific. Aceasta indică o conștientizare în creștere a importanței gestionării prudente a tehnologiei Gen AI și a implicațiilor sale pe termen lung.

Studiul subliniază, de asemenea, o cerere puternică pentru reglementări guvernamentale mai stricte și colaborare globală în domeniul dezvoltării responsabile a AI, cu majoritatea liderilor (78%) solicitând un cadru de reglementare consolidat.

În ciuda accentului pus pe beneficiile tactice, studiul arată că organizațiile sunt înclinate să adopte soluții standard de Gen AI, cum ar fi aplicații ce integrează tehnologia pentru sporirea productivității, în locul soluțiilor personalizate. Andrei Paraschiv, Director Consultanță la Deloitte România, subliniază că decizia între utilizarea instrumentelor standard și cele personalizate necesită o analiză detaliată a strategiei de business și a apetitului la risc al companiei.