Ministerul Muncii: 59.527 de locuri la tratament balnear, repartizate pe 19 serii de trimitere, in 2018

Data publicarii: 17-01-2018 | Economie

Numarul maxim de locuri la tratament balnear asigurat pentru 2018 în unitatile de tratament proprietate a Casei Nationale de Pensii Publice este de 59.527, repartizate pe maximum 19 serii de trimitere, conform unui proiect de Hotarâre de Guvern publicat pe site-ul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale.

Nota de fundamentare a proiectului precizeaza ca în Legea nr. 3/2018 - Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2018 sunt prevazute sume cu aceasta destinatie în valoare de 344,237 milioane lei.

"Din aceasta suma vor fi asigurate maximum 59.527 locuri la tratament balnear, repartizate pe maximum 19 serii în unitatile de tratament balnear, proprietate a Casei Nationale de Pensii Publice, iar diferenta de locuri se va stabili în urma finalizarii procedurii de achizitie, derulata cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu respectarea prevederilor Hotarârii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice", se mentioneaza în Nota de fundamentare.

Astfel, la numarul de locuri prevazut se adauga, pâna la nivelul sumelor prevazute cu aceasta destinatie în bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2018, numarul de locuri la tratament balnear contractat cu alti operatori economici interesati, numar care se va stabili dupa atribuirea contractelor, în functie de preturile ofertate pe bilet.

Tinând seama de caracterul social al activitatii de trimitere la tratament balnear, pentru asigurarea prestatiilor pentru un numar cât mai mare de beneficiari, CNPP va stabili un pret maxim/bilet. Pentru anul 2018, tariful maxim acceptat pentru un bilet de tratament balnear este de: 1.684 lei/bilet, la categoria 2 stele si 1.764 lei/bilet, la categoria 3/4 stele. Pentru biletele de tratament balnear, locurile contractate se vor repartiza pe maximum 19 serii de prezentare, cu o durata de 16 zile. Pretul biletului de tratament balnear va include tariful pentru 12 zile de tratament.

Numarul biletelor de tratament balnear care se acorda gratuit categoriilor de persoane beneficiare ale prevederilor unor legi speciale, cu caracter reparatoriu, va fi de maximum 15% din totalul numarului de bilete. În perioada unui an calendaristic, persoana îndreptatita poate beneficia de un singur bilet de tratament, iar distribuirea biletelor de tratament balnear se va face de catre Casa Nationala de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii.

Sursa: Agerpress

Ultimele stiri pe BankNews.ro: