Analiză sectorială EY România: Randamentele așteptate de investitori au continuat tendința de creștere, însă cu un avans mai temperat

Data publicarii: 15-11-2022 | Economie
Conform analizelor efectuate de EY România, în cel de-al treilea trimestru al acestui an, costul capitalului a continuat pe aceeași tendință crescătoare din prima jumătate a lui 2022. Din acest punct de vedere cele mai mari creșteri s-au înregistrat în sectorul serviciilor medicale și cel al proprietăților imobiliare, excepție de la această regulă de creștere continuă făcând doar sectorul materiilor prime și cel al serviciilor financiare, unde comparativ cu anul trecut, s-au înregistrat scăderi de randament. S-a înregistrat de asemenea o evoluție trimestrială negativă și la nivelul bunurilor de larg consum, o scădere care vine după o creștere solidă în primele două trimestre ale anului curent.

Climatul investițional este în acest moment sub influența presiunilor inflaționiste, pe fondul creșterii continue a prețurilor la materiile prime și la energie. Aceste creșteri au fost de asemenea influențate în mod direct de invazia rusă din Ucraina, coroborată cu înăsprirea continuă a politicilor monetare de către băncile centrale sau tendința de creștere continuă a dobânzilor de politică monetară. Pe de altă parte, deși încă se resimt puternic, efectele evenimentelor recente asupra lanțurilor de aprovizionare au început să se atenueze, diminuându-se impactul și constrângerile privind producția și activitatea economică.

„Contextul macroeconomic și geopolitic a determinat continuarea tendinței de creștere a randamentelor așteptate de investitori, conturată încă de anul trecut. Un astfel de mediu are însă potențialul să genereze și fructificarea de oportunități, cu perspective pe termen mediu și lung, cum ar fi atragerea fondurilor nerambursabile și investiții în proiectele de sustenabilitate cu impact cumulat la nivelul comunităților și al societății în ansamblul său. Exceptând sectorul bunurilor de larg consum, al materiilor prime și cel al serviciilor financiare, toate celelalte sectoare analizate au continuat să înregistreze creșteri ale costului capitalului și în acest trimestru, ajungând la un maxim al perioadei de 7 ani analizate”, declară Ileana Guțu, Partener și Coordonator al departamentului de Evaluare, modelare financiară și analize economice, EY România.

„În ciuda scăderii produsului intern brut al României, consemnată în prima parte a anului curent, previziunile privind creșterea economică pentru anul 2022 au fost îmbunătățite cu 0,6 p.p. (de la 2,9%, la 3,5%), pe fondul evoluțiilor peste așteptări în sectoare precum cel al transporturilor, serviciilor informatice, serviciilor pentru întreprinderi, precum și a accelerării creșterii activității în construcții în cel de-al doilea semestru al anului curent. Acestea au fost stimulate și de măsurile privind implementarea PNRR, cât și de programele privind ajutoarele de stat. Totuși, chiar dacă estimările privind evoluția economiei pentru perioada următoare sunt revizuite în creștere, potențialul economic este frânat de presiunile inflaționiste și contracția sectorului industrial în Europa, pe fondul disruptiv al problemelor aferente lanțurilor de aprovizionare și creșterii prețurilor la energie”, declară Ileana Guțu, Partener și Coordonator al departamentului de Evaluare, modelare financiară și analize economice, EY România.
Ultimele stiri pe BankNews.ro: